Hrvatska, Nekategorizirano

SOS Rijeka izdao priručnik “Imam pravo – priručnik o pravima trudnica, rodilja i roditelja”

Za sve roditelje, sadašnje i buduće, kao i za sve ostale koji žele saznati nešto više o rodiljnim i roditeljskim potporama – izradili smo priručnik pod nazivom “Imam pravo – priručnik o pravima trudnica, rodilja i roditelja”, navodi se u priopćenju udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava.

Cilj priručnika je da Vam pomogne pronaći odgovore na najčešća pitanja koja se vezano uz rodiljne i roditeljske potpore i radna prava roditelja javljaju u praksi. Priručnik će biti popraćen kampanjom pod nazivom “Imam pravo na…”, a kroz koju ćemo na društvenim mrežama tijekom 10 tjedana pomoću informativnih grafika predstavljati najvažnija prava koja roditeljima pripadaju.

Priručnik i prateća kampanja dio su projekta “Nismo sami”, čiju provedbu financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ciljana skupina projekta su prvenstveno roditelji iz jednoroditeljskih obitelji, što su statistički najčešće majke s maloljetnom djecom, u dobi od 18 do 45 godina. U svom radu sa žrtvama nasilja, primijetili smo da se roditelji iz obitelji u kojima je bilo prisutno obiteljsko nasilja često dodatno otežano snalaze pri ostvarivanja svojih prava. Upravo namjera da njima, ali i svim drugim roditeljima, pomognemo da što lakše dođu do prava koja im pripadaju motivirali su ovaj projekt i prateću kampanju “Imam pravo na…” – zaključuje se u priopćenju.

Priručnik je dostupan na stranici SOS Rijeka.