Hrvatska, Inicijative, Nekategorizirano

Prijatelji životinja pokrenuli kampanju „Poštujmo naše more”

Vizual Postujmo zivot u moruKampanja Prijatelja životinja pod nazivom „Poštujmo naše more” pokrenuta je i provodi se u suradnji s europskom krovnom organizacijom za dobrobit životinja Eurogroup for Animals. Ovom kampanjom želi se educirati građane Hrvatske i turiste o poštivanju našeg mora i života u njemu – stoji u prioćenju udruge.

Istraživanju tima uglednih ekologa i ekonomista iz 2006. upozorava da će ribarstvo doživjeti potpuni kolaps jer će život u moru nestati do 2048. godine ako se nešto bitno ne promijeni u našem odnosu prema svim oceanskim životinjskim vrstama, koje žive u međuovisnim ekosustavima.

Jadransko more u izravnoj je opasnosti od izumiranja uslijed pretjeranog izlova ribe za ljudsku prehranu, klimatskih promjena, ali i zagađenja i sve intenzivnijeg turizma. Prošlogodišnje istraživanje objavljeno u Scientific Reports upozorava: „Budući da se očekuje povećani utjecaj klimatskih promjena i pritisak ribarstva u Sredozemnom moru, postoji ozbiljan rizik da bi to moglo gurnuti sustav do ‘točke s koje nema povratka’”. Utjecaj okoliša i ribarenje imali su golem utjecaj na Sredozemno more, a najveće smanjenje života u njemu, do čak 50%, uočeno je u Zapadnom Sredozemnom moru i Jadranu!

Kampanja „Poštujmo naše more” osmišljena je u svrhu educiranja javnosti o problemima s kojima se suočavaju Jadransko more i ostala mora i oceani našega planeta. Jedan od problema koji se želi istaknuti jest pecanje uz obalu. Pecanje uz obalu u vrijeme turističke sezone te ribe i ostale morske životinje koje polako umiru na suncu na našim plažama i obalama mučni su prizori. Također, ne treba smetnuti s uma i sigurnost kupača i plivača koji se znaju uplesti ili zakvačiti za udice tijekom plivanja i ronjenja. To je nešto što se može i treba promijeniti.

„Poštujmo život u moru” natpisne su ploče koje su Prijatelji životinja dizajnirali i njihovu pripremu poslali priobalnim gradovima i općinama da ih postave na svojim plažama u svrhu upozorenja i edukacije mještana, domaćih i stranih turista. Važno je da smo svjesni da se na plažama i u moru može uživati bez ometanja njezinih morskih stanovnika, a poruka koju trebamo poslati djeci jest da promatraju životinje, da brinu o čistoći njihova staništa, da nasukanoj morskoj životinji pomognu tako da ju vrate u more, a ne da ih love i ozljeđuju.

Osim što se na Jadranu ne može loviti bez posebne dozvole izdane od strane Uprave za ribarstvo, Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (članak 6. stavak 4.) dodatno omogućuje lokalnoj samoupravi da u potpunosti zabrani ribolov na takvim lokacijama, a Prijatelji životinja ih žele potaknuti da idu u tom smjeru.

Građani također individualno mogu pridonijeti zaštiti i poštivanju našega mora tako što neće sudjelovati u rekreacijskom i sportskom ribolovu te time što će barem smanjiti jesti ribe i ostale njegove stanovnike, ako već ne u potpunosti izbaciti iz prehrane.

Kampanja „Poštujmo život u moru” nastavlja se tijekom ljeta i drugim edukativnim aktivnostima u vidu postavljanja jumbo-plakata i objavljivanja elektroničke „morske” kuharice koja će biti dostupna na www.prijatelji-zivotinja.hr. Svi gradovi i općine zainteresirani za postavljanje edukativnih natpisnih ploča ili dobivanje više informacija mogu poslati upit Prijateljima životinja koji će im besplatno ustupiti pripreme za tisak – zaključuju u priopćenju.