Aktualno, Nekategorizirano

Prijave za Zagorkin književni klub

Centar za ženske studije/Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke objavili su poziv na prijavu za Zagorkin književni klub, aktivnost koju Centar provodi od jeseni 2020. Nakon što su prve grupe uspješno završile ovu godinu i odlučile nastaviti druženje uz Zagorku i njezine romane, otvaraju se prijave za tri nove grupe koje će krenuti na jesen.

Volite čitati Zagorku? Željeli biste voditi razgovore o njezinoj književnosti, romanima, junacima i junakinjama, zanimljivim i začudnim imaginarijima, s drugim pasioniranim Zagorkinim čitateljima i čitateljicama? Želite saznati nešto o nastanku njezinih romana, povijesnom kontekstu u kojem su nastajali i načinima na koje su reflektirali ondašnju stvarnost ove značajne i svestrane autorice i borkinje za ženska i druga ljudska prava? U tom je slučaju ‘Zagorkin književni klub’ upravo za vas!

Prijave su otvorene do 22. kolovoza 2021. ili do popunjavanja kapaciteta grupa.

Nakon formiranja grupa, poziv se zatvara.

Prijave