Hrvatska, Nekategorizirano

Sabor: Potpora izvješćima pravobraniteljice za djecu

Zagreb, 16.05.2018 - Na fotografiji Boris Lalovac, Ranko Ostojić u Hrvatkom saboru. foto HINA/ Denis CERIĆ
Zagreb, 16.05.2018 – Na fotografiji Boris Lalovac, Ranko Ostojić u Hrvatskom saboru.
foto HINA/ Denis CERIĆ

– Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2016. i 2017. godinu dobila su u srijedu potporu saborskih klubova, pri čemu su zastupnici isticali važnost zaštite prava djece, a u SDP-u i GLAS-u izrazili nadu da će u budućnosti pravobraniteljica zadržati neovisnosti, autonomnost i samostalnost u radu.

U 2017. godini otvorena su 2502 nova predmeta, a najveći broj prijava u 2017. odnosio se na probleme vezane za ostvarivanje roditeljske skrbi, na povrede obrazovnih prava, te zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja, kazala je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević predstavljajući izvješća.

Nadalje, tijekom 2017. česte su bile prijave koje se odnose na povredu zdravstvenih prava djece pri čemu se veliki broj tih prijava odnosio na odbijanje roditelja da cijepi djecu.

“Da bi se ostvarili pomaci i poboljšanje položaja i prava djece u Hrvatskoj nužan je angažman svih ustanova i institucija, odnosno društva koje se bavi djecom, ali i svih članova društva, odnosno svih nas koji svatko na svoj način može doprinijeti rješavanju postojećih problema”, istaknula je Pirnat Dragičević.

“Briga o djeci trebala bi biti prioritet svakoga društva, jer djeca su naša budućnost, djeca su neiskvarena bića koja imaju snove, koja vjeruju ljudima, vjeruju sustavu, institucijama”, istaknuo je Branimir Bunjac (Klub Živog zida i SNAGA-e). Posebno je upozorio na zaštitu djece od pedofilije, ustvrdivši da Hrvatska nema izgrađen kvalitetan i efikasan sustav zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, da nedostaje sustav potpore žrtvi spolnoga nasilja, nedostatnu prevenciju i edukaciju.

Irena Petrijevčanin Vuksanović (Klub HDZ-a) ukazala je na sve učestaliju pojavnost nasilja svih oblika u našem društvu, od fizičkog, cyber bullinga do psihičkog zlostavljanja, istaknuvši kako svi možemo i trebamo stalno slati jasne poruke te svojim ponašanjem dati doprinos i utjecati na što manje tih pojavnosti.

Dragana Jeckov (Klub SDSS-a) osvrnula se na vršnjačko nasilje među djecom i tinejdžerima putem interneta i mobilnih telefona. “Policijski podaci pokazuju da je najmanje 25 posto djece i adolescenata u Hrvatskoj bilo žrtvom takvog nasilja”, rekla je.

Marija Puh (Klub HNS-a) upozorila je pak na ogromne razlike između urbanih i ruralnih krajeva u sadržajima i brojnosti usluga za djecu, čime im nisu osigurane jednake mogućnosti.

Sabina Glasovac (Klub SDP-a ) ustvrdila je da se iz godine u godinu ponavljaju isti problemi i preporuke i naglasila da Ured pravobraniteljice za djecu mora ukazivati na sve propuste kod zaštite prava djece, izrazivši nadu da će i ubuduće raditi svoj posao neovisno i odgovorno.

“Želim ovoj novoj postavi u Uredu pravobraniteljice da radi svoj posao neovisno i odgovorno bez obzira na to što se zakonodavac odnosno većina u ovom Saboru odlučila za to da ih stalno poziva ovdje, vuče za uši i poziva na raport”, kazala je Glasovac, podsjetivši na izmjene Zakona o pravobranitelju za djecu prema kojima neusvajanje izvješća u Saboru može biti razlog za smjenu.

Na važnost neovisnosti, autonomnosti i samostalnosti u rada pravobraniteljice ukazala je i Vesna Pusić (Klub GLAS-a i HSU-a) pitajući se kako će uopće ona u budućnosti funkcionirati kada može biti smijenjena svaki put kada Vlada nije zadovoljna s izvješćem. “Nadam se da će nova pravobraniteljica nastaviti dobro raditi bez obzira što joj nad glavom visi mač novog Zakona”, kazala je.

Zastupnici su podržali i prijedlog da se za dvije zamjenice pravobraniteljice za djecu izaberu Marija Gabelica Šupljika i Ivana Buljan Ajelić, a podržali su i novi Poslovnik pravobranitelja za djecu. (Hina)