Hrvatska, Nekategorizirano

„Srđ je naš“: Zna li župan Dobroslavić što je studija izvodljivosti?

dc9e231f652301f80ea8e901bd9ec18a_L– Reagirajući na priopćenje Dubrovačko-neretvanske županije, koja je navela da studija izvodljivosti županijskog Centra za gospodarenje otpadom u Lučinom razdolju još nije završena te će biti dostupna javnosti kada se izvrši primopredaja, koordinator građanske inicijative “Srđ je naš“ (GI SJN) Đuro Capor postavio je pitanje županu Nikolu Dobroslavića – ‘zna li što je studija izvodljivosti’.

„U više navrata u protekle dvije godine Dobroslavić se pohvalio da je izrađena ili dovršena studija izvodljivosti centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje. Također su u Županiji u nekoliko navrata odbili zahtjev građana i medija da im se omogući uvid u Studiju izvodljivosti, pozivajući se na članak 23. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, citirajući pritom dio članka u kojem stoji kako će ‘tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev za pristup informaciji ukoliko ono nema informaciju ili nema saznanja gdje se ona nalazi’“, naveo je u priopćenju Capor.

Dodao je kako je u tri prilike – 15. veljače i 15. ožujka 2017. na sastancima s bivšim ministrom Dobrovićem te 1. ožujka 2019. – župan Dobroslavić izjavio da je studija izvodljivosti izrađena ili donesena. Na koncu je 4. travnja izdana i lokacijska dozvola.

„Je li moguće da su započeli radovi na izgradnji pristupne ceste, postupci izvlaštenja i da je zatražena i dobivena lokacijska dozvola za Lučino razdolje, sve to bez studije izvodljivosti?“, upitao je Capor.

„Izgleda da je to moguće jer je jučer županova PR služba poslala medijima priopćenje prethodno odbivši moj zahtjev za pristup informaciji, gdje stoji: ‘Studija izvedivosti za projekt Centra za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nije završena, i na nju nemamo autorska prava. Autorska prava imat će Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. kad se izvrši uredna primopredaja (kad Studija bude završena, usuglašena s Jaspersom te plaćena izrađivaču), što očekujemo krajem svibnja 2019. i tad će javnost s njom biti upoznata.’“, navodi se u priopćenju.