Aktivizam, Nekategorizirano

U Društvenom centru Valpovo završene edukacije za volontere

U Društvenom su centru Valpovo završena prva dva ciklusa edukacija za volontere. Rad organizacija civilnog društva, kao i društvenog centra, oslanja se na rad svojih volontera te su upravo iz tog razloga organizirane radionice za volontere. Želi ih se osposobiti i educirati za rad s ciljanim skupinama projekta te potaknuti da realiziraju svoj puni potencijal u daljnjem volonterskom radu – navodi se u priopćenju Društvenog centar Valpovo.

Prvi ciklus edukacija za volontere proveden je kroz dva seminara „Prava i zaštita djece“ i „Rad s djecom“. Cilj edukacija bio je upoznati volontere s pravima djece i razvojem djeteta te ih poučiti o načinima rada s djecom te na koji način pomoći razvoju dječje participacije u gradu Valpovu. Edukacije su također usavršile vještine volontera koje će im olakšati daljnji rad s djecom zbog poznavanja cjelokupnog razvoja i funkcioniranja djeteta te društva oko njega. Također, sudionici su osvijestili važnost individualnog prilagođavanja djetetu i najvažnije, da trebaju polaziti od sebe ako žele napraviti promjenu.

Prvi seminar „Prava i zaštita djece“ proveo se kroz 4 edukacije: (1) Prava i zaštita djece (pravna definicija djeteta, koncept dječjih prava, teorije o pravima djeteta), (2) UN konvencija o pravima djeteta, podjela i vrste prava djeteta, (3) Prava djece na obrazovanje, zdravlje i zdravstvenu zaštitu te (4) Pravo djece na zaštitu od nasilja. Nadalje, drugi seminar „Rad s djecom“ proveo se kroz 5 edukacija: (1) Psihološki razvoj djeteta, (2) Kompetencije stručnjaka za rad s djecom, (3) Rad s djecom – stilovi učenja, (4) Primjena kreativnih tehnika u radu s djecom te (5) Uključivanje djece u riziku od socijalne isključenosti.

Drugi ciklus edukacija za volontere proveden je kroz dva seminara „Prava osoba s invaliditetom“ i „Pružanje podrške osobama s invaliditetom u volonterskim aktivnostima“. Cilj edukacija bio je pripremiti volontere na pružanje podrške osobama s invaliditetom kako bi što bolje mogli raditi na izjednačavanju kvalitete života osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Prvi seminar „Prava osoba s invaliditetom“ proveo se kroz 5 edukacija: (1) Osobe s invaliditetom, (2) Osnovni dokumenti, (3) Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, (4) Prava iz područja socijalne skrbi i druga prava za OSI te (5) Civilno društvo kao podrška osobama s invaliditetom. Nadalje, drugi seminar „Pružanje podrške osobama s invaliditetom u volonterskim aktivnostima“ proveo se kroz 5 edukacija: (1) Snalaženje u stresnim situacijama, (2) Podrška u programima inkluzivnog volontiranja, (3) Komunikacija, (4) Individualna podrška i pristup te (5) Podrška i mentalno zdravlje.

Društveni centar Valpovo nastavlja s edukacijama za dugotrajne volontere pa su u narednim mjesecima planirane edukacije na temu mladih u suvremenom društvu.

Projekt Društveni centar Valpovo sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. uz intenzitet potpore iz Europskog socijalnog fonda 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske od 15%. Za provedbu projekta u razdoblje od 29.05.2020. do 29.05.2022. odobreno je 1.854.987,23 kuna bespovratnih sredstava.