Hrvatska, Nekategorizirano

U Petrinji održana radionica podrške za potencijalne prijavitelje na poziv: “Jačanje kapaciteta OCD-a na potrebe lokalne zajednice”

Foto: NZRCD

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u četvrtak je u Vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji održana radionica podrške za petnaestak zainteresiranih potencijalnih prijavitelja na poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” – Komponenta 3″.

Cilj radionice je približiti Upute za prijavitelje potencijalnim prijaviteljima, dodatno pojasniti i skrenuti pozornost na česte pogreške i probleme koji se pojavljuju pri prijavi, a sa ciljem dobivanja što kvalitetnijih prijava i pružanju tehničke podrške potencijalnim prijaviteljima na poziv.

Poziv ukupne vrijednosti od 120.000.000,00 kuna podijeljen je u tri skupine za financiranje. U prvoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti udruge, u drugoj skupini mogu biti udruge, zaklade i pravne osobe vjerske zajednice.
I upravo zato što treća skupina za financiranje u projektnom partnerstvu mora sudjelovati s najmanje jednom organizacijom (bilo u ulozi prijavitelja ili u ulozi partnera) sa sjedištem u potresom pogođenom području (Sisačko-moslavačka i/ili Karlovačka i/ili Zagrebačka županija), ova radionica podrške organizirana je u Petrinji.

Razoran potres koji je pogodio Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Zagrebačku županiju 29. prosinca 2020. , utjecao je i na djelovanje organizacija civilnoga društva. Organizacije civilnoga društva diljem Hrvatske nakon potresa su se dodatno angažirale u pomaganju lokalnom stanovništvu, a gotovo sve su organizacije koje su registrirane na potresom pogođenim područjima i same pretrpjele značajnu štetu te je njihov rad otežan ili u potpunosti onemogućen kada je riječ o pripremi i provedbi projekata. Zbog toga je ovaj poziv stavio poseban naglasak na jačanje kapaciteta tih organizacija pa je i radionica u Petrinji dio te podrške.

Više o pozivu strukturnifondovi.hr.