Hrvatska, Nekategorizirano

U proračunu grada Splita za 2018. smanjena sredstva za žrtve nasilja

domine_crUdruga Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, pri kojoj djeluje autonomno savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji izražava svoju zabrinutost sramotno niskim iznosom predviđenih proračunskih sredstava u 2018. godini za sprječavanje i suzbijanje nasilja u obitelji, prema ženama i nasilja općenito.

Rasprava za proračun Grada Splita za narednu godinu, s projekcijom na 2019. i 2020. na dnevnom je redu Gradskog vijeća Grada Splita, zakazanoj za 6. i 7. prosinca.

U točci 7. Prijedloga Proračuna, Služba za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu predviđeno je 440.000, 00 kn za sprječavanje i suzbijanje nasilja, savjetovanje za pojedince i obitelji. Ta su sredstva smanjena za gotovo 50% u odnosu na prošla proračunska razdoblja. Osim toga, iz navedenog iznosa nije jasno koliko je predviđeno za podršku i pomoć žrtvama, koliko za rad s nasilnicima, koliko za programe sprječavanja, a koliko za zaštitu od nasilja.

– Ovakav način financiranja nastavak je politike smanjenja financiranja servisa za rad sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja, za koje je do sada grad izdvajao jedva 200.000 kuna. Ostala sredstva izdvajala su se za rad s počiniteljima nasilja – ističu u udruzi Domine, te nastavljaju:

– Nasilje u obitelji je najčešće prijavljeno kazneno djelo na području većine policijskih uprava u Hrvatskoj. Žene su u najvećem broju žrtve nasilja u obitelji, kako prekršaja i kaznenih djela nasilja u obitelji, tako i kaznenih djela ubojstva, tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede.

Ovakav pristup prevenciji i zaštiti žena od nasilja i nasilja u obitelji pokazuje više nego očito da Grad Split ne razumije i ne želi razumjeti problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i da je na tragu službene državne politike da se ne ratificira Istanbulska konvencija, koja predviđa aktivniju ulogu jedinica lokalne samouprave u financiranju programa sprječavanja i suzbijanja nasilja kroz podršku svim servisima (savjetovališta, skloništa/sigurne kuće, krizni centri, SOS telefoni) odnosno razvijanja programa prevencije i suzbijanja nasilja u suradnji s udrugama civilnog društva.

Također nije jasno kako Grad namjerava ispuniti mjere nove Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji (2017. – 2022.) koja upućuje JLS na aktivno uključivanje u borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji osiguranjem financijske potpore programima prevencije i zaštite, razvoju svijesti šire javnosti o štetnosti nasilničkog ponašanja, senzibilizaciji za problematiku nasilja u obitelji, prevenciji nasilja pomoću edukacija/predavanja/radionica, prikupljanju značajnih statističkih podataka o slučajevima svih oblika nasilja, otvaranje 0-24h SOS telefonskih linija za pomoć, pomoć pri osnaživanju i zapošljavanju žrtava nasilja, potporu žrtvama seksualnog nasilja, preventivnu intervenciju i terapijski programi i sl. O svemu tome, kako vidimo iz predloženog prijedloga proračuna, nije se vodilo računa – ističe udruga u svom priopćenju.