Hrvatska, Nekategorizirano

U sklopu provedbe EU projekta otvoren javni poziv hrvatskim braniteljima i članovima obitelji za sudjelovanje u Radnoj terapiji

U sklopu provedbe EU projekta „Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima – SIMPA“ Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar sa partnerom na projektu Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara objavila je javni poziv, koji objavljujemo:

JAVNI POZIV

hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji za iskaz interesa za sudjelovanje u Radnoj terapiji

Radna terapija će se organizirati kroz radionice u tri ciklusa a u svrhu osnaživanja i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Pri prijavi je potrebno priložiti:

Za hrvatske branitelje/stradalnike Domovinskog rata:

– potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (koju izdaje: Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova) ili

– rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (izdaje: Nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba) ili

– potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje: Nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba).

Za članove obitelji hrvatskog branitelja/stradalnika Domovinskog rata: Dijete/roditelj hrvatskog branitelja/stradalnika Domovinskog rata:

– Preslika osobne iskaznice s vidljivim OIB-om/preslika drugog odgovarajućeg dokumenta na kojem je vidljiv OIB/JMBG/ djeteta ili roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (provjera: Uvid u osobno stanje građana – elektronički zapis za dijete/roditelja hrvatskog branitelja/stradalnika Domovinskog rata – izvod iz matične knjige rođenih).

Supružnik hrvatskog branitelja/stradalnika Domovinskog rata:

– Uvid u osobno stanje građana – elektronički zapis za hrvatskog branitelja /stradalnika Domovinskog

rata – izvod iz matične knjige vjenčanih) ili

– Sudsko rješenje o postojanju izvanbračne zajednice

Molimo zainteresirane da se prijave najkasnije do 15. studenog 2019. godine.

Za više informacija možete se obratiti Udruzi policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar na

telefon: 095/ 383 – 6647 ili e-mail: policija.simpa@gmail.com

Projekt „Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima – SIMPA“ odobren je na pozivu Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Svrha projekta je unaprjeđenje kvalitete života i socijalna integracija hrvatskih branitelja kroz pružanje psihosocijalne i motivacijske potpore.

Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom osigurati psihosocijalnu potporu i hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji na području grada Vukovara.