Aktualno, Nekategorizirano

Udruga građana SOS Zagreb predlaže izmjene Zakona o obnovi

Udruga građana SOS Zagreb aktivno se uključila u izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o obnovi pa tako, uz ostalo, predlažu da obnova bude obvezujuća i da se izbaci cijena kao kriterij odabira izvođača, prenosi Hina.

Fokusirali su se na nekoliko prijedloga izmjena Zakona o obnovi, među kojima je i onaj da je obnova obvezujuća i da su su/vlasnici obavezni pokrenuti obnovu do 1. lipnja 2022.

Također, traže ukidanje zabrane trgovanja pet godina nakon obnove i ukidanje obaveze povrata subvencijskih sredstava ako dođe do prodaje prostora/stana unutar pet godina.

Predlažu i plaćanje dijela koji je obaveza su/vlasnika nakon dovršetka izvođenja radova i predaje završnog izvješća nadzornog inženjera, a ako to ne učine, država ima pravo upisa hipoteke na razmjerni dio (onih su/vlasnika koji nisu uplatili svoj dio).

Jedan od prijedloga je također i taj da obnova po službenoj dužnosti tj. bez suglasnosti su/vlasnika umanjuje njegovo pravo na maksimalno 50 posto troška obnove.

Traže uklanjanje zgrada koje su uništene potresom odlukom većine su/vlasnika (ne svih), uplatu novčane pomoći u samoobnovi u obliku predujma i isplatu novčane pomoći odnosno sredstava za obnovu u roku 15 dana.

Predlažu izbacivanje cijena kao kriterija odabira izvođača i primjena Zakona o javnoj nabavi, pravo na subvenciju su/vlasnika koji to nisu bili 22. ožujka, pravo na subvenciju obnove – imovinsko pravo koje prelazi na nasljednike, kao i ne-zasnivanje obnove povijesne jezgre na dokumentima koji nikad nisu napravljeni niti objavljeni (Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba) te uključivanje predstavnika građana u Stručni savjet.

Prijedloge izmjena Zakona o obnovi izradili su suosnivači SOS Zagreb Andrej Šooš Maceljski i Tomislav Bartolić, a na cjelovitoj pripremi sudjelovao je čitav osnivački i upravljački tim SOS Zagreb, izvijestili su iz te udruge.

“U našem prijedlogu izmjena i dopuna nismo se osvrtali na ulogu konzervatora te pitanja statike, konstrukcije, građevine i inženjerstva, jer vjerujemo da će na tu temu strukovne Komore imati kvalitetnije opservacije i prijedloge. Ovdje prvenstveno mislimo na definiciju što sve uključuje obnova – fasada, energetska obnova… te ulogu konzervatora u kontekstu obnove povijesne jezgre i zaštićenih kulturnih dobara”, istaknuli su iz SOS Zagreb.

Ističu i kako od početka rade na stvaranju “regulatornog i tržišnog okvira u kojem će obnova grada Zagreba biti brža, transparentnija i pravednija”.

Stajalište Udruge SOS Zagreb je da situaciju vezanu za potres i mogućnost obnove, uz korištenje subvencijskih sredstava, treba vidjeti kao priliku za sve uključene, a ponajviše građane.

“Istovremeno, naš pristup izmjenama i dopunama ne zanemaruje kapacitete i mogućnosti – kako operativne, tako i financijske – samog regulatora, odnosno provoditelja obnove. Smatramo da bez sinergijskog djelovanja i podjele obaveza i odgovornosti na sve, nije moguće postići uvjete koji će obnovu pokrenuti, a kamoli u razumnom vremenskom roku uspješno i završiti”, stoji u priopćenju.