Aktualno, Nekategorizirano

Udruga RODA – Roditelji u akciji poziva na Krizni webinar

Udruga RODA – Roditelji u akciji poziva na Krizni webinar – online edukaciju namijenjenu jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pripreme odgovora na krizne situacije usmjerenog na najbolji interes djece. Webinar će se održati 9. prosinca 2022. od 10:00 do 12:30 sati na platformi Zoom.

Webinar vodi Martina Tomić Latinac, stručnjakinja za prava djece s iskustvom upravljanja i koordiniranja nacionalnog i međunarodnog hitnog odgovora u složenim izvanrednim situacijama.

Ciljevi edukacije su:
Osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva o tome kako integrirati međunarodne standarde u području zaštite, prehrane, zdravlja i obrazovanja djece u svoj rad prije, tijekom i nakon kriznih situacija. Podržati izgradnju specifičnih znanja, vještina i stavova o potrebama djece i drugih ranjivih korisničkih grupa tijekom kriznih situacija zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.
Omogućiti pregled praktičnih primjera dobre prakse koje doprinose jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva prije i za vrijeme kriznih situacija.

Teme webinara su:
– Osnovna humanitarna načela rada tijekom kriznih situacija
– Odgovori na krizu fokusirani na djecu i podršku obiteljima
– Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška
– Standardi ponašanja i zaštitne mjere
– Spremnost za djelovanje u krizi

Sve osobe koje sudjeluju na webinaru i kasnijoj evaluaciji webinara na poklon će dobiti jednokratnu masku za disanje za oživljavanje usta na usta (CPR).

Prijave su otvorene do petka 8.12. u 16 sati na sljedećoj poveznici.

Sve udruge čiji predstavnici/predstavnice sudjeluju na kriznom webinaru dobit će dimni alarm i plakate za prostor udruge o pripravnosti na kriznu situaciju. (Izvor: odraz.hr)

……………………………………………..

Aktivnost se provodi u okviru projekta Plan B – civilno društvo otporno na krizne situacije (UP.04.2.1.11.0037.). Projekt je ugovoren u okviru Poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Projekt traje 16 mjeseci, a provode ga udruge Roditelji u akciji, Proni centar za socijalno podučavanje, Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu.
Ukupni proračun iznosi 495.835,16 HRK, a iznos sufinanciranja Europske unije iznosi 421.459,89 HRK.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.