Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga Vida: Hrvatska po konzumaciji psihoaktivnih droga učenika i mladih iznad EU prosjeka

Ususret Međunarodnom danu borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama koji obilježavamo svake godine 26. lipnja, Udruga Vida želi ukazati na posljednje trendove u zlouporabi droga i njezin utjecaj na pojednice, obitelji i zajednice te posebno populaciju mladih, navodi se u priopćenju udruge.

Kako je sažeo Alexis Goosdeel, direktor Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) u posljednjem godišnjem izvješću, danas se suočavamo s utjecajem trendova konzumiranja i trgovanja drogama po načelu “Svugdje, sve, svatko”. Na razini cijele Europske unije pa tako i Republike Hrvatske, uočavamo sve složeniju situaciju koju karakterizira visoka dostupnost i sve veća raznolikost psihoaktivnih tvari.

Analiza novih droga ukazuje na to da gotovo svaka supstanca sa psihoaktivnim potencijalom ima značajnu šansu da se pojavi na crnom tržištu. Također, često je kao takva pogrešno označena čime se onemogućuje znanje o tome što se konzumira i povećava se rizik konzumacije. U tom kontekstu, posebno zabrinjavaju izvješća o proizvodnji kanabisa sa sintetičkim kanabinoidima te uopće povećanje proizvodnje sintetičkih droga, posebno metamfetamina u EU.

Nadalje, situacija konzumacije i trgovanja drogama ukazuje na povezanost s drugim društvenim problemima kojima otežava rješavanje, npr. beskućništvo i kriminalitet mladih, kao i poteškoće tretmana drugih povezanih psihijatrijskih poremećaja. U nekim zemljama EU opaženo je povećanje razine nasilja i korupcije potaknuto tržištem droga.

U Hrvatskoj posebno zabrinjavaju trendovi kod učenika i mladih. Prema podacima posljednjeg Europskog istraživanja o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima iz 2019. (ESPAD), u dobi od 16 godina, Hrvatska se prema konzumaciji psihoaktivnih droga u životu nalazi iznad prosjeka drugih europskih zemalja, sudionica istraživanja. Godine 2019. nešto više od petine učenika (22 %) probalo je neku od psihoaktivnih droga, a kanabis je i dalje najčešće korištena psihoaktivna droga među učenicima u Hrvatskoj. U životu ga je konzumiralo 21 posto učenika, u posljednjih godinu dana 17 posto njih, a u posljednjih 30 dana kanabis je koristilo 9 posto učeničke populacije. Postotak visokorizničnih korisnika kanabisa u učeničkoj populaciji iznosi skoro 5 posto za mladiće i 4,5 posto za djevojka što je nešto više od europskog prosjeka.

Izuzev kanabisa u Hrvatskoj učenici najčešće koriste ecstasy, kokain, LSD ili druge halucinogene te amfetamine. Ostale psihoaktivne tvari koje se promatraju u istraživanju ESPAD su droge koje su najdostupnije i najčešće korištene među adolescentima te se u konzumaciji istih RH također nalazi u znatnom iznad prosjeku u odnosu na EU razinu: inhalante je konzumiralo 15 posto učenika, a nove psihoaktivne droge (prahovi, biljni pripravci, tekućine i dr.) 5 posto. Trankvilizatore bez liječničkog recepta konzumiralo je preko 2 posto njih.

Važno je naglasiti da su ovi podaci prikupljeni prije pandemije COVID-19, te sada, poznavajući trendove jačanja rizičnih faktora za konzumaciju droga te za razvoj drugih povezanih rizičnih ponašanja tijekom iste, želimo upozoriti na mogućnost pogoršavanja stanja konzumacije kod mladih te važnost ulaganja u i kreiranja preventivnih programa i aktivnosti. Programi se moraju kreirati prema suvremenim smjernicama što znači da se prevencija treba događati na razini čitavih zajednica, a ne samo pojedinaca, njihovih obitelji i škola, zaključuje se u priopćenju udruge Vida.