Hrvatska, Nekategorizirano

Udruge: Zakon o lovstvu štiti komercijalne interese lovaca

foto FaH/ ua
foto FaH/ ua

Udruge za zaštitu prirode BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode izrazili su u srijedu nezadovoljstvo prijedlogom novoga Zakona o lovstvu kojim se, upozoravaju, javnosti zabranjuje pristup informacijama o lovstvu, a štite komercijalni interesi lovaca koji se i dalje neće kažnjavati za lov s olovnom sačmom.

“Novi zakon kaže da javnost nema pravo znati kako se lovi u Hrvatskoj jer je potrebno zaštiti komercijalne interese lovaca. Da je ovo protivno Ustavu, međunarodnim ugovorima i hrvatskim zakonima ukazivali su zadnjih godinu i pol dana stručnjaci s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Povjerenica za informiranje, a kasnije i Pučka pravobraniteljica – međutim, ništa nije pomoglo”, ističu udruge u priopćenju.

Kao najveće probleme u novom zakonu, koji je raspravljen u Saboru i očekuje izglasavanje, navode to što se javnosti zabranjuje pristup informacijama o lovstvu, kao i to što i dalje nije moguće kazniti one koji love olovnom sačmom na močvarnim staništima. Napominju da su pripremili amandmane na taj zakonski prijedlog, no ne vjeruju da će skupiti potrebnu većinu u Saboru.

Iz udruga napominju da je prije dvije godine Europska komisija protiv Hrvatske pokrenula postupak jer važeći Zakon o lovstvu nije usklađen s direktivama EU o prirodi. Javna rasprava o novom zakonu provedena je, dodaju, prije godinu i pol dana, a tada su svi komentari pravnih stručnjaka i organizacija za zaštitu prirode odbijeni.

Upozoravaju i da novim zakonom nije otklonjen problem i važećeg jer se ne zabranjuje lov na slatkovodnim ribnjacima, zbog čega svake godine strada između tri do četiri tisuće strogo zaštićenih ptica. Ističu da se RH prije osam godina obvezala zabraniti uporabu olovne sačme na ribnjacima i tu zabranu propisala pravilnikom i zakonom, a sada ponovno zaboravila propisati da će kazniti one koji prekrše tu zabranu.