Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Žele promicati vrijednost volonterstva

mladi u eu_crProjekt „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“  za cilj ima osposobiti lokalne udruge i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa. Kroz projekt će biti uspostavljen „Tim podrške“ koji će pružati savjetovanje i informiranje organizatorima volontiranja na području Šibensko-kninske županije o razvoju novih volonterskih programa, razvoju volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga te o uvođenju standarda kvalitete volonterskih programa.

– Kroz realizaciju projektnih aktivnosti, želja nam je promicati vrijednost volonterstva kao pozitivne društvene vrijednosti – naglašava Vinko Livaković, voditelj info centra udruge mladih „Mladi u EU“.

Ciljane su skupine projekta nezaposlene mlade osobe, građani i građanke, predstavnici udruga i javnih ustanova i volonteri s područja Šibensko-kninske županije.

Krajnji korisnici ovoga projekta su volonteri koji će sudjelovati u dobro pripremljenim i organiziranim volonterskim programima kroz koje će steći nova znanja i vještine. Zatim  osobe s invaliditetom i socijalno ugrožene osobe kojima će se kroz set aktivnosti podići kvaliteta njihova života, što će im omogućiti kvalitetniju integraciju u društvu. Na posljetku, tu su i udruge čiji će volonterski angažman rezultirati boljom uslugom za njihove korisnike.

– Provedbom ovoga projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu, stoga smo kao partnere odabrali Centar za socijalnu skrb Knin i Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Osim njih, partner na ovome projektu nam je i Grad Šibenik – ističe Livaković.

Projekt je započeo u lipnju i trajat će godinu dana. U njemu će sudjelovati 42 volontera.

– Inače, u našoj bazi imamo 30-ak volontera na koje možemo računati. Taj broj volontera je zadovoljavajući za potrebe naše organizacije – dodaje Livaković, ističući kako je na području djelovanja udruge volonterstvo nedovoljno razvijeno. Naime, Šibensko-kninska županija broji 18 organizatora volontiranja i 396 volontera. Kroz mnogobrojne projektne aktivnosti sustavno radimo na promjeni percepcije volonterskog angažmana u našoj županiji i promoviranju volonterstva kao aktivnosti koja je od vitalnog značaja za društveni život zajednice – zaključuje Vinko Livaković.

Tea Vujić