Aktivizam, Nekategorizirano

Zeleni Osijek u borbi protiv korupcije u zaštiti prirode

Projekt se provodi uz Kupu, Muru, Dravu i Dunav
Projekt se provodi uz Kupu, Muru, Dravu i Dunav

Krajem 2015. godine Udruga Zeleni Osijek je u partnerstvu s Pravnim fakultetom iz Osijeka, udrugama ZEON i Pan te WWF Austrija započeo provedbu dvogodišnjeg projekta pod nazivom “Transformacija – Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima”.

Glavni cilj projekta je primjena najboljih pravnih alata i praksi za povećanje sudjelovanja javnosti, transparentnosti i borbe protiv korupcije kada je u pitanju upravljanje prirodnim resursima kao što su šume ili rijeke. Projekt se provodi u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži NATURA 2000 u sedam županija i uz četiri međunarodne rijeke: Kupu, Muru, Dravu i Dunav.

– Intenzivna infrastrukturna ulaganja, klimatske promjene i niska razina transparentnosti kod upravljanja prirodnim resursima, dovele su do uništenja mnogih prirodnih staništa i smanjenja biološke raznolikosti u Europi. Nove politike na razini EU naglašavaju važnost zaštite prirodnih vrijednosti i definiraju osnovne smjernice u borbi protiv danas prisutnih problema Sudjelovanje javnosti u upravljanju prirodnim resursima temelj je za transparentno upravljanje i borbu protiv korupcije – rekla je Anamarija Krišto, voditeljica projekta iz udruge Zeleni Osijek.

– Iako zaštićena navedenim razinama zaštite, ova područja su pod konstantnim pritiskom neodrživih načina korištenja, nelegalnih odlagališta otpada, iskapanja sedimenta te drugih djelatnosti. Sudski postupci vezani za protuzakonite radnje u zaštićenim područjima dokaz su ozbiljnosti ovog problema ali i prisutnosti korupcije – dodao je Ivan Mužar, koordinator javnih politika iz organizacije Eko Pan iz Karlovca.

Aktivnosti će u prvoj fazi projekta biti fokusirane na analizu postojeće prakse po pitanju dodjele koncesija, provedbi javnih nabava, transparentnosti u upravljanju zaštićenih prirodnih područja te izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva. U drugoj fazi pristupit će se k osnivanju okolišne pravne klinike te izradi novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek.

Područje provedbe projekta su zaštićena područja u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Međimurskoj te Karlovačkoj županiji, a obuhvaća područje ekološke mreže, NATURA 2000 te zaštićena područja uz četiri međunarodne rijeke Kupu, Muru, Dravu i Dunav.

Projekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.

Prioriteti projekta biti će osnaživanje udruga civilnog društva u primjeni pravnih alata i najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i međusektorsku suradnju u odgovornom upravljanju prirodnim resursima, poticanje ustanova odgovornih za upravljanje prirodnim resursima na transparentan rad i međusektorsku suradnju te poticanje sudjelovanja javnosti kao temelj za otvoreno upravljanje i borbu protiv korupcije u upravljanju prirodnim resursima što je u konačnici i glavni cilj ovog projekta.

Više o projektu pogledajte OVDJE.