Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Projekt društveno korisnog učenja udruge Naš Hajduk podiže demokratsku kulturu i edukaciju o sportu u gradu Splitu

Foto: Grad Split
Foto: Grad Split

Velika vijećnica u Banovini bila je mjesto uvodnog sastanka udruge Naš Hajduk i partnera Grada Splita, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odsjeka za sociologiju Sveučilišta u Zadru i udruge Nogomet plus te suradnika iz Splitskog sveučilišnog sportskog saveza, a vezanog uz početak provedbe projekta „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“, priopćila je udruga Naš Hajduk.

Riječ je o konceptu partnerstva između javnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice koje povezuje ljubav prema Hajduku, pa tako to partnerstvo spaja naizgled nespojivo i shodno tome omogućuje brojne društveno korisne suradnje na različitim poljima.

U sklopu projekta bit će osmišljena i realizirana tri programa mentorstva u koja će biti uključeno šest profesora, minimalno 40 studenata i 52 volontera te će se na temelju društveno korisnog učenja nastojati poboljšati demokratska kultura i volonterski angažman, zaposlenost i tjelesna aktivnost kod mladih kao i povećati broj stručnih volontera i edukacija u sportu.

Pročelnica Grada Splita za međunarodne i EU projekte Ana Jerkunica pozdravila je inicijativu te naglasila kako je projekt Udruge Naš Hajduk evidentan zamašnjak društvenim procesima koje je Grad Split prepoznao kao motor razvoja lokalne zajednice u kojima različiti dionici doprinose općem društvenom razvoju te kako će Grad i ubuduće podupirati ovakve inicijative.

Voditelj projekta Darko Čop istaknuo je važnost uključivanja lokalne zajednice i značaj volonterstva koji je sam po sebi kamen temeljac udruge Naš Hajduk, dok Tomislav Mikulić, dizajner metodologije, projekt vidi prirodni nastavak djelovanja Našeg Hajduka koji je prethodno realiziranim aktivnostima kao i onima koji su u tijeku poput „Za sva vrimena“ i s njim povezanim tematskom parkom potvrdio svoju značajnu društvenu ulogu.

Marko Erceg, profesor na Kineziološkom fakultetu, naglasio je kako je program mentorstva “Živimo Hajduk” od iznimne važnosti s obzirom na ciljanu skupinu – osnovnoškolsku djecu. Naime, prema istraživanjima Kineziološkog fakulteta, samo je 35% ljudi sportski aktivno u gradu Splitu, što je poražavajući podatak s obzirom na EU prosjek koji iznosi preko 60%. Intencija ovog projekta je od malih nogu ugraditi najmlađima sportske afinitete.
Zadovoljstvo projektnim partnerstvom u kojem je program mentorstva “Hajdučki turizam – prilika za zapošljavanje i razvoj” idealna platforma za studente koji će kroz praksu i sudjelovanje u projektnim aktivnostima steći dodatne vještine potrebne za njihov profesionalni razvoj, poglavito u kontekstu Hajduka kao turističkog potencijala i resursa, izrazila je profesorica Ivana Bilića s Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Foto: Grad Split
Foto: Grad Split

Profesor sociologije na Sveučilištu u Zadru Krešimir Krolo istaknuo je kako će se kroz program mentorstva “Hajdučka demokracija se isplati” educirati i promovirati volonterstvo te izravna demokracija kao oblika društvenog aktivizma koji može dovesti do pozitivnih promjena. Također je naglasio kvantitativno i kvalitativno istraživanje koje će se provoditi kao alat znanstvene metode.

Karlo Propadalo je izrazio zadovoljstvo što je rad volontera udruge Nogomet plus prepoznat od strane udruge Naš Hajduk i akademske zajednice te što će isti imati priliku aktivno doprinijeti realizaciji ciljeva projekta.

Projekt je sufinaciran u ukupnoj vrijednosti od 1.102. 880,50 kuna od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osiguran je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt je odobren na pozivu “Podrška razvoju partnerstava OCD-a i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”.