Hrvatska, Nekategorizirano

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu objavio poziv za iskaz interesa za voloniranje u ulozi mentora dugotrajno nezaposlenim osobama

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu poziva da nam se pridruže zainteresirani socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi, edukacijski rehabilitatori, pedagozi, učitelji te stručnjaci drugih društvenih i humanističkih područja, i postanu mentori te na taj način pomognu dugotrajno nezaposlenim osobama da steknu nova znanja i vještine i olakšaju im put traženja i dobivanja zaposlenja.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je 01. travnja 2019. godine započeo provedbu projekta “Mentorstvom do sigurnije budućnosti” u okviru Poziva UP.02.1.1.06. „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek, Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Centrom za poduzetništvo Osijek.

Opći cilj projekta „Mentorstvom do sigurnije budućnosti“ je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i pružanja usluga mentorstva,

2. Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.

Ciljna skupina: nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje: ZMN) te stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja

PREDUVJETI PROVEDBE AKTIVNOSTI:

  • izbor ukupno 30 mentora-volontera (15 na području Zagreba, 15 na području Osijeka ) koji su:
  • Stručnjaci pomagačkih zvanja ili zvanja drugih društvenih i humanističkih područja,
  • U dobi od 25 – 65 godina,
  • Žele osobno utjecati na poboljšanje socijalnog statusa dugotrajno nezaposlenih osoba i osnažiti ih da izađu iz kruga ranjivosti i socijalne isključenosti,
  • uložiti svoje vrijeme, energiju, osobno iskustvo i znanje u socijalno mentorstvo,
  • otvoreni za učenje, stjecanje znanja, vještina i iskustva osobnog mentorstva,
  • zainteresirani za širenje svoje profesionalne i socijalne mreže kroz upoznavanje stručnjaka, suradnika i partnera
  • izbor ukupno 30 korisnika (15 na području Zagreba, 15 na području Osijeka ) koji su:

Korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) – u dobi od navršenih 18 do 40 godina starosti
Dugotrajno nezaposleni
Spremni su se educirati i steći znanja i vještine u uslužnim zanimanjima poput konobara, kuhara, pomoćnog kuhara i sl.
Dobiti priliku upoznati se, povezati i predstaviti se širem krugu poslodavaca, što također osiguravamo u okviru ovog projekta
Uloga mentora-volontera: tijekom razdoblja od 15 mjeseci pruža individualnu podršku, praćenje, usmjeravanje i vođenje/socijalno mentorstvo 1 korisniku zajamčene minimalne naknade (više informacija u priloženoj brošuri)

Mjesto provedbe aktivnosti: Osijek i Zagreb

Rok za dostavljanje prijava: do kraja 11. mjeseca 2019.

E-mail adresa za prijave i upite: info@cnzd.org

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE