Hrvatska, Nekategorizirano

Centar za Nestalu i Zlostavljanu Djecu poziva na online edukaciju: “Ja nisam problem, ja sam dijete!”

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu donosi besplatnu online edukaciju za stručnjake „Ja nisam problem, ja sam dijete! – rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju!

Sadržaj edukacije usmjeren je na usvajanje novih znanja i vještina potrebnih za rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju, konkretne smjernice u direktnom radu, izazove s kojima se stručnjaci suočavaju, primjere dobre prakse u tretmanskom radu te korisne tehnike i alate za rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

Online edukacija organizirana je tijekom dva dana u ukupnom trajanju od 8 sati. Moguće je uključivanje tijekom 2 termina:

• Prvi termin edukacije: 5. i 6. lipnja 2020.
• Drugi termin edukacije: 8. i 9. lipnja 2020.

Edukacija je namijenjena stručnjacima s područja Osječko – baranjske, Virovitičko – podravske, Požeško – slavonske, Brodsko – posavske i Vukovarsko – srijemske županije.

Detaljan program edukacije kao i način prijave nalazi se u prilogu na poveznici – http://cnzd.org/vijesti/poziv-na-edukaciju-ja-nisam-problem-ja-sam-dijete-rad-s-djecom-i-mladima-s-problemima-u-ponasanju.
U svrhu edukacije koristit će se aplikacija Zoom. Svaki će polaznik dobiti poveznicu putem koje će se povezati na Zoom meeting.

Navedena edukacija provodi se u sklopu projekta „USMJERi se! – uključeni, sposobni, mladi, jedinstveni, educirani i ravnopravni! koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020).