Aktualno, Nekategorizirano

Ciklus tribina za javnost: “Ona riječ na s…”

palijativna_skrb_ruke„Ona riječ na s…“ – naziv je ciklusa tribina koje će se održati u periodu od travnja do listopada 2017. godine, u organizaciji Katedre za društvene i humanističke znanosti, Katedre za
socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Centra za palijativnu skrb Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Cilj tribina je otvoriti u javnosti temu jednog djela ciklusa života, učestalo prihvaćenu kao tabu – temu smrti.

Ciklus od 6 tribina obuhvatit će teme: smrt kao dio kulturnog života, biološki testament, volonteri u palijativnoj skrbi, pravo na smrt kao ljudsko pravo, duhovnost u palijativi te razmišljanja Ivana Ilicha u teoriji i praksi.

Prva tribina pod nazivom „Ona riječ na s…“, održat će se 6. travnja 2017. godine, od 18 do 19:30, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16 (Rijeka) i progovorit će o smrti kao djelu kulturnog života kroz izlaganja:
– Zašto je smrt tabu tema (prof. dr. sc. Amir Muzur)
– Kako govoriti o smrti (prof. dr. sc. Karmen Lončarek)
– Kulturno blago riječkih groblja (mr. sc. Daina Glavočić).