Aktualno, Nekategorizirano

DOOR završava projekt ‘Održivim poslovanjem do bolje klime’

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) završava dvogodišnji (09.03.2021. – 09.09.2023.) projekt ‘Održivim poslovanjem do bolje klime’ kojem je opći cilj uspostava održivog društvenog poduzetništva udruge DOOR.

Ukupna vrijednost projekta je 1.120.444,43 HRK (148.708,53 EUR), od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 85 posto projekta u iznosu od 952.377,77 HRK (126.402,52 EUR). Cilj projekta se ostvario provedbom poduzetničkih aktivnosti kako bi se osigurao društveni utjecaj na polju borbe protiv energetskog siromaštva i klimatskih promjena, edukacijom i kapacitiranjem DOOR-ovih zaposlenika za jačanje poduzetničkih aktivnosti i transferiranje u socijalno poduzetništvo, te uspostavom poduzetničkih aktivnosti i promocija društvenog poduzetništva.

U nastavku predstavljamo rezultate projekta.

Kao dio priprema društveno poduzetničkih aktivnosti:

-provedena je analiza trenutnog stanja tržišta s ciljem identificiranja i opisa korisnika planiranih usluga, postojećih i potencijalnih konkurenata, prepreka za ulazak i izlazak na tržište te potreba za proizvodom cijenu i uvjete proizvodnje, zakonodavstvo i sl.
promjena statuta DOOR-a u svrhu uključivanja društveno poduzetničkih aktivnosti
-izrađen poslovni plan za rad društvenog poduzeća

Kako bi se ojačali kapaciteti DOOR-ovih zaposlenika za provedbu društveno poduzetničkih, zaposlenici su tijekom projekta imali sljedeće edukacije:

-za voditeljicu financija i voditeljicu ureda o uvjetima poslovanja društvenog poduzeća na tržištu (zakonodavni okvir, porezni sustav, razlike u vođenju računovodstva i sl.)
-financijsko savjetovanje za voditeljicu financija u postupku pripreme otvaranja društvenog poduzeća
-o izradi planova energetskog i klimatskog razvoja za sve stručne zaposlenike
-o izradi studija slučaja i anal iza troškova i koristi
-iz područja marketinga i strateškog komuniciranja
-medijskog treninga za sve zaposlenike o načinu komuniciranja u medijima

Provedba društveno poduzetničkih aktivnosti i širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj radili su se na sljedeće načine:

-održane su djelatnost koje je DOOR obavio kroz društveno poduzeće u iznosu iznad 10 posto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
-nabavljena je oprema i adaptiran prostor u svrhu provedbe društveno poduzetničke aktivnosti
uspostavljen je Centar za borbu protiv energetskog siromaštva u DOOR-ovom uredu i provedena je radionica u svrhu uspostave savjetnika za borbu protiv energetskog siromaštva
-organizirani su informativni događaji o društvenom poduzetništvu na lokalnoj razini u županijama slabijeg indeksa razvijenosti (Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Zadarska i Koprivničko-križevačka),
-provedene su marketinških aktivnosti i informiranje korisnika u svrhu jačanja poslovanja sudjelovanjem na konferencijama i sajmovima o društvenom poduzetništvu diljem Republike Hrvatske u organizaciji drugih organizatora
Izvor: zgradonacelnik.hr

Više o projektu: door.hr