Hrvatska, Nekategorizirano

Dvodnevna radionica o sudioničkom upravljanju projekta ZadrugArt

ZadrugArt u siječnju 2020. provest će dvodnevnu radionicu kojom će se kroz participativni model rada s udrugama, predstavnicima javnog sektora i sudionicima civilnog društva, unaprijediti međusobna komunikacija, odgovoriti na brojna pitanja oko sudioničkog upravljanja te dobiti prve konture Modela sudioničkog upravljanja budućeg Centra za mlade kao i načina upravljanja.

Svim članovima udruga te predstavnicima civilnog društva s područja kulture, a koji svoje aktivnosti vide u prostoru budućeg Centra za mlade, šaljemo poziv za sudjelovanje, stoji u pozivu organizatora.

Radionica će se održati 27. i 28. 01. 2019. u 15 h, Multimedijalna dvorana Kneževe palače, Zadar
SUDIONIČKO UPRAVLJANJE: ‘OĆE L’ TO VIŠE?
Radionica: Model sudioničkog upravljanja- scenarij u pet koraka
Voditeljica: Ana Žuvela

Nastavak ciklusa radionica o sudioničkom upravljanju pod vodstvom mr.sc. Ane Žuvele, znanstvenice s bogatim iskustvom rada na projektima sudioničkog upravljanja. Prvog dana radionice podsjetit će sudionike na ključne odrednicame, koncepte, teorijske konstrukte koji formiraju specifično područje sudioničkog upravljanja s posebnim fokusom na sudioničko upravljanje u kulturi. Potaknut će se dijalog između predstavnika civilnog i javnog sektora uz kritički osvrt na sudioničko upravljanje u kulturi.

Drugog dana radionice sudionici će nadograditi dobivena znanja o tome što je sudioničko upravljanje u kulturi, koje su njegove glavne sastavnice, kako se konstruira i koji su primjeri međunarodne i nacionalne prakse te naučeno primijeniti u zajedničkom promišljanju i konstruiranju modela budućeg CZM u Zadru.

Sudionici radionice će u zajedničkom radu razvijati osnovne elemente procesa sudioničkog upravljanja. Što uključuje postavljanje zajedničkog cilja; uspostava partnerstava, dijeljenje ovlasti i odgovornosti u okviru sudioničkog upravljanja; strateško promišljanje procesa; postavljanje pravila sudioničkog upravljanja CZM; održivost modela sudioničkog upravljanja (usklađivanje okvira javnih politika, jačanje kapaciteta dionika, razvoj suradnji i umrežavanje).

Cilj ovakve metodologije rada je stvaranje zajedničkog prostora sudjelovanja i novih oblika i kvaliteta odnosa. Sudionici radionice su budući dionici, tj. nositelji CZM kao prostora sudioničkog upravljanja, stoga se razvojem scenarija kroz pet koraka treba doći do kontura prijedloga sustava sudioničkog upravljanja za CZM.

O projektu ZadrugArt:
Projekt je odabran za sufinanciranje na natječaju Ministarstva kulture “Kultura u centru – potpora razvoju javnog civilnog partnerstva u kulturi”, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.867.528,51 kn, od čega 1.587.399,23 kn iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” koji je dio Europskog socijalnog fonda. Peostalih 280.129,75 kn osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Zajednica udruga Centar nezavisne kulture Zadar u partnerstvu s Gradom Zadrom, Gradskom knjižnicom Zadar i Koncertnim uredom Zadar.