Aktualno, Nekategorizirano

Konferencija o bacanju hrane u Hrvatskoj, Opatija, 21. studenog

Cilj ovih događaja je pronaći najbolje modele smanjenja bacanja hrane
Cilj ovih događaja je pronaći najbolje modele smanjenja bacanja hrane

Usprkos činjenici da je 2015. godine doniranje hrane oslobođeno PDV-a, donacije proizvođača hrane i trgovačkih lanaca nisu povećane, a košarice brojnih korisnika humanitarnih organizacija i socijalnih samoposluga i dalje su prazne.

Oslobođenje doniranja hrane od PDV-a omogućilo je proizvođačima i trgovačkim lancima da pristupe rješavanju smanjenja bacanja hrane, a lokalnim zajednicama je pružilo prigodu da razviju modele sprečavanja bacanja hrane, na što ih uvjetuju i dokumenti Europske Unije.

U Hrvatskoj, na nacionalnoj i lokalnoj razini, nužno je pristupiti izgradnji lokalnih i nacionalnih modela sprečavanja bacanja hrane kako bi se prekinula ta socijalno i ekološki neosjetljiva praksa koja zagađuje i iscrpljuje brojne druge značajne resurse poput tla i vode.

Zbog takve situacije Platforma Mreža hrane, Udruga Žmergo, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj te Europski gospodarsko socijalni odbor u Opatiji 21. studenog 2016. organiziraju prvu konferenciju o bacanju hrane u Hrvatskoj pod nazivom «Inovacije kreću odozdo: lokalni modeli sprečavanja bacanja hrane».

Na konferenciji će među ostalim sudjelovati Biljana Borzan, posebna izvjestiteljica Europskog parlamenta za bacanje i sigurnost hrane, glavni tajnik slovenske vlade Tadej Slapnik i mnogi drugi. Posebno treba spomenuti doprinos Ugostiteljske škole u Opatiji čiji će učenici za ovaj događaj pripremiti ručak i catering od hrane pred istekom roka trajanja.

Prigodom ove konferencije Inicijativa «Oslobodimo doniranje hrane PDV-a» 23. studenog na riječkome Korzu organizira manifestaciju «Okus solidarnosti» na kojoj će se održati javno kuhanje hrane pred istekom roka trajanja, namijenjene bacanju. Hranu će kuhati zadruga «Okus doma» iz Zagreba te «Anino povrće» iz Rijeke. Prihod odlazi Socijalnoj samoposluzi «Kruh sv. Elizabete» za kupnju hrane najpotrebitijima.

Cilj ovih događaja je pronaći najbolje modele smanjenja bacanja hrane te uputiti apel lokalnim i nacionalnim tijelima vlasti da je bacanje hrane ne samo gorući socijalni, već je i veliki politički, ekološki i ekonomski problem.
Područje privitaka