Hrvatska, Nekategorizirano

Konferencija o važnosti javnih politika Europske unije za razvoj civilnog društva

Javne politike_konferencijaZaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Europe Direct Informacijski centar (EDIC) Pula-Pola i Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj organiziraju događaj „Važnost javnih politika Europske unije za razvoj civilnoga društva i info dan #Ovajputgasam.eu“ kako bi svim zainteresiranima približili temu javnih politika, informirali organizacije civilnoga društva, studente i ostale zainteresirane o procesima i načinima donošenja javnih politika u Europskoj uniji, ali kako bi kroz predavanja i panel razgovor osvijestili koliko je i zašto je važno stvarati uvjete za razvoj civilnoga društva, kao jednog od osnovnih temelja za razvoj zajednica i društva općenito.

Osim što će svim zainteresiranima biti približen pojam javnih politika, stručnjaci u tom području govorit će i o važnostima javnih politika koje omogućuju razvoj civilnog društva, biti će predstavljene i Europske politike važne za razvoj civilnog društva.

Održati će se i panel razgovor o ulogama javnih politika u razvoju lokalnih zajednica sa posebnim naglaskom na razvoj civilnoga društva, kao važnog čimbenika razvoja lokalnih zajednica, te kroz razgovor pokušati odgovoriti jesu li Europske politike za razvoj civilnoga društva jasne.

Na konferenciji će sudjelovati stručnjaci u području javnih politika, dr.sc. Anka Kekez Koštro i Mario Munta s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac s Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ te predstavnici Ureda Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, Tomislav Korman te Marko Boko.

U sklopu konferencije održat će se i Info dan Europski izbori 2019. kako bi se potaklo sve građane da izađu na izbore i glasaju, jer time sudjeluju u kreiranju Europe u kojoj žele živjeti. Europa pripada svima nama, a glasovanje u europskim izborima prvi je korak kojim doprinosimo europskoj demokraciji.

Nakon jutarnjeg programa slijediti će radionica o kreiranju javnih politika, koju će održati dr.sc. Anka Kekez Koštro s Fakulteta političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu.

Događaj je namijenjen predstavnicima organizacija civilnoga društva, jedinicama lokalne samouprave, učenicima srednjih škola i studentima te ostalim zainteresiranima, a održati će se u velikoj dvorani Kina Valli (Giardini 1, Pula) u petak 5. travnja 2019.

Prijaviti se možete putem sljedećeg linka: https://forms.gle/XPJDbk1WngvsMCEGA

Više informacija o predavačima te program možete pronaći na službenim internetskim stranicama Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva: http://www.civilnodrustvo-istra.hr/.