Hrvatska, Nekategorizirano

Krenuo projekt pružanja psihološke i savjetodavne podrške na potresom pogođenim područjima

Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize odobren je projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske, a njime se želi pozitivno utjecati na rješavanje problema s kojima se mnoge udruge nose u svom poslovanju i nošenju s kriznim situacijama u lokalnoj zajednici – navodi se u priopćenju.

Projektni partneri su Udruga osoba s invaliditetom „Suncokret” Velika Gorica i Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Provedbom izobrazbi, programa, radionica i treninga krajnjim korisnicima će biti osigurani alati za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Očekivani rezultati projekta:

-Osnaženi OCD-i u poboljšanju njihovih internih kapaciteta i stručnosti u području partnerstva i socijalnog dijaloga;
-Provedene online izobrazbe predstavnika OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava kao i zakonodavnog okvira za djelovanje OCD-a;
-Proveden edukacijski program za socijalne mentore za pružanje psihološke i savjetodavne podrške socijalnom uključivanju za pružanje psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije na potresom pogođenim područjima te marginaliziranim skupinama pogođenima pandemijom korona virusa;
-Ojačana znanja i vještine OCD-a za organiziranje rada na daljinu uz korištenje inovativnih digitalnih alata te poslovanje u kriznim situacijama;
-Izrađen on-line digitalni priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama;
-Izrađene brošure s mapiranim potrebama lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama.

Početak i kraj projekta: 21.3.2022. – 21.09.2023.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 444.934,89 kuna.

Iznos sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%): 378.194,66 kuna.

Iznos sufinanciran iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%): 66.740,23 kuna.