Hrvatska, Nekategorizirano

Objavljen priručnik za uključivanje Roma na lokalnoj razini

Pomoću priručnika se može lakše procijeniti na koje aktivnosti je potrebno obratiti pažnju
Pomoću priručnika se može lakše procijeniti na koje aktivnosti je potrebno obratiti pažnju

Vijeće Europe objavilo je priručnik ROMACT koji je prvenstveno namijenjen lokalnim političarima i samoupravama koje žele poboljšati životne uvjete Roma u mjestima koja su pod njihovom upravom.

U mnogim lokalnim samoupravama postoje marginalizirana naselja, a ROMACT priručnik pomaže onima koji rade na poboljšanju uvjeta života svih građana, uključujući i Rome.

Marginalizirana naselja su područja u kojima žive ljudi isključeni iz društvenih tokova.

Pomoću priručnika se može lakše procijeniti na koje aktivnosti je potrebno obratiti pažnju i kako provoditi planove i projekte koji se tiču marginaliziranih.

Cilj priručnika je poboljšanje uvjeta života ugroženih grupa stanovnika, a to podrazumijeva planiranje i provedbu mjera za unapređenje njihovog pristupa obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi. Iako je fokusiran na uključivanje Roma, priručnik je također koristan kada su u pitanju druge ugrožene grupe stanovništva. Trenutno je dostupan na više jezika: engleskom, bugarskom, češkom, talijanskom, rumunjskom, mađarskom i slovačkom.

Možete ga preuzeti ovdje.

Priručnik ROMACT je nastao unutar programa ROMACT, koji je uz ROMED jedan od dva glavna programa Vijeća Europe čiji je cilj uključivanje Roma.

ROMED program je pokrenut 2011. godine s ciljem educiranja interkulturnih medijatora diljem Europe. Ovaj program jedan je od najefikasnijih alata koji se koriste prilikom premošćivanja jaza između romskih zajednica s jedne strane, i javnih ustanova s druge strane (škola, zdravstvenih ustanova, lokalne i regionalne samouprave).

Medijacija je jedna od nakorisnijih mjera i provodi se diljem Europe, a osnovni cilj je borba protiv neravnopravnosti s kojom se Romi svakodnevno suočavaju prilikom zapošljavanja te u područjima zdravstvene zaštite i obrazovanja. Glavni cilj ROMED programa je poboljšanje rada i komunikacije između javnih ustanova (bolnice, škole, ustanove za zapošljavanje) i Roma.

ROMACT program pokrenule su Europska komisija i Vijeće Europe 2013. godine s ciljem poticanja odgovornosti lokalnih vlasti prema marginaliziranim romskim zajednicama.

ROMACT je usredotočen na izgradnju kapaciteta predstavnika lokalnih vlasti koji će kroz razvoj politika doprinijeti kvalitetnijoj suradnji između lokalnih političara/nositelja vlasti i lokalnih romskih zajednica, a naglasak je na razvoju politika i na osiguravanju pristupa javnim uslugama. Glavni ured za provedbu ovog programa nalazi se u Strasbourgu.

Izvor: Romi.hr