Hrvatska, Nekategorizirano

Obvezna naplata plastičnih vrećica

Prodavatelji će morati informirati potrošače o negativnom utjecaju plastičnih vrećica
Prodavatelji će morati informirati potrošače o negativnom utjecaju plastičnih vrećica

Okosnica Plana su reciklažna dvorišta, reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se za recikliranje pripremati odvojeno prikupljeni otpad. ‘U prvom planu su sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje i kompostiranje. Važnije mjere iz Plana su odvojeno prikupljanje na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja otpada prema sastavu i količini te uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada. Plan nalaže i uvođenje obvezne naplate plastičnih vrećica te obvezu prodavateljima da informiraju potrošače o negativnom utjecaju plastičnih vrećica.

Više informacija možete doznati OVDJE.