Aktualno, Nekategorizirano

Solidarna traži ukidanje PDV-a na sve robe i usluge za krizno zbrinjavanje stradalih

Zaklada Solidarna zatražila je u srijedu hitno donošenje odluke o oslobađanju plaćanja PDV-a za sve stradale koji su se sami krenuli zbrinjavati nakon potresa, kao i za organizacije koje posjeduju rješenje o pravu na obavljanje humanitarne djelatnosti.

“To je minimalna razumna odluka. Opravdano je i nužno osloboditi plaćanja PDV-a sve donatore, individualne ili grupne, uz prilaganje Izjave o svrsi nabavke robe ili usluga i Izjave krajnjeg korisnika o prihvatu”, priopćile su Zaklada Solidarna i partnerska Regionalna zaklada za regionalni razvoj Zamah.

Dodale su da bi donošenjem takve odluke značajno više roba i usluga stiglo do stradalih, a takav bi iskaz solidarnosti Vlade s donatorima i stradalim građanima predstavljao značajan doprinos obnovi povjerenja u institucije vlasti.

Zaklade su otvoreno pismo uputile premijeru Andreju Plenkoviću jer nisu dobile odgovor na upit ministru financija, ministru rada i socijalne politike te potpredsjedniku Vlade za društvene djelatnosti i zaštitu ljudskih prava o politici oslobađanja od plaćanja PDV-a za donacije pri kriznom zbrinjavanju stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije, ali i zato što ni sam premijer nije iskazao jasan stav u izlaganju u Saboru.

“Zabrinuti smo zbog izbjegavanja Ministarstva financija, odnosno Vlade, da donese protokol za upravljanje humanitarnom pomoći kojim bi se izuzele od plaćanja PDV-a sve nabavke robe i usluga za krizno zbrinjavanje stradalih u vrijeme opravdanog proglašenja prirodne katastrofe”, poručile su zaklade.

Podsjetile su da se nedavna dopuna zakona vezana uz donacije za pomoć nakon potresa u Petrinji i županiji odnosi isključivo na poslovne subjekte koji doniraju vlastitu robu ili usluge, ali ne i na sve druge donatore.

To u praksi znači, tumače, da ni jedinice lokalne samouprave niti neprofitne organizacije nisu oslobođene plaćanja PDV-a na robu, poput kontejnera, ili usluge, poput prijevoza i montaže, koje trebaju nabaviti u svrhu zbrinjavanja stradalog stanovništva u okviru svojih programa koji se temelje na donacijama.

Također, PDV-a nisu oslobođeni niti sami stradalnici koji uz pomoć prijatelja i obitelji “krpaju” ušteđevine i posudbe da bi sami sebi nabavili kontejner ili mobilnu kućicu te time rasteretili državu.

Zaklade su poručile da sama pohvala solidarnosti nije dostatna jer svaki donirani kontejner, kućica, gumene čizme, građevni materijal ili bilo što nužno u pružanju prve pomoći za državu predstavlja ogromnu uštedu vidljivu u proračunu.

“Od presudne je važnosti da država ovakvu namjensku potrošnju ne opterećuje naplatom PDV-a nikome u lancu solidarnosti. Neprimjereno je da država, kojoj je u cijelosti moglo biti prepušteno zbrinjavanje stradalih jer joj je to i obaveza, prikuplja sredstva naplatom PDV-a onima koji su žurno reagirali pomažući sebi i drugim ljudima u potrebi”, poručile su zaklade.(Hina)