Hrvatska, Nekategorizirano

Srpsko privredno društvo „Privrednik“ ESF projektom omogućuje obrazovanje mladih novinara o manjinskim pitanjima

Medijski projekt „Upoznajmo se da bismo se razumjeli“ projekt je koji provodi Srpsko privredno društvo „Privrednik“ putem svog P-portala, a dvogodišnju provedbu u iznosu 1.279.614,55 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je odobren za sufinanciranje na pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

Projekt je započeo u kolovozu ove godine, a do sada su održane tri tematske radionice. Radionicu „Pregled zakonodavnog okvira RH i EU po pitanjima manjinskih skupina održali su potpredsjednik Vlade RH, Boris Milošević, i profesor Dejan Jović. Drugu tematsku radionicu „Sociološki aspekti i okruženje za razvijanje scapegoatinga“ održali su profesor Dražen Lalić i profesorica Radojka Kraljević. Treću radionicu pod nazivom „Psihologija komunikacije – pitanja od javnog značaja te stvaranje ciljanog sadržaja“ održao je profesor Ivan Tanta, a osim ovih, u sklopu projekta održat će se još četiri tematske radionice za novinare.

Kroz sedam tematskih radionica novinari će se upoznati sa zakonodavnim okvirom RH i EU o pitanjima manjina i njihovih prava, sociološkim i komunikološkim aspektima te problematike, osnovama proizvodnje audio i audiovizualnih sadržaja, te dobrom novinarskom praksom u izvještavanju o manjinama. Medijski sadržaji će biti premijerno i trajno objavljeni na P-portalu. Novinari će se specijalizirati za izvještavanje o manjinama i proizvest će 116 priloga sa temama kao što su: problemi i postignuća u integraciji srpske nacionalne manjine u društvo; mladi u društvenom kontekstu i njihovo sudjelovanje u društveno-političkim procesima; pristup i mogućnosti obrazovanja na manjinskom jeziku i pismu, naročito u područjima gdje je moguća bolja zastupljenost i učinkovito djelovanje u lokalnoj zajednici; informiranost mladih o doprinosima srpske zajednice hrvatskom društvu kroz povijest; specifičnosti ruralnih i urbanih područja; asimilacijski procesi; ostvarenje prava i zastupljenost temeljem pozitivnih zakonskih propisa EU i RH; egzistencijalni problemi i zapošljavanje; tradicija, kultura, identitet Srba u Hrvatskoj… i to prvenstveno kroz vizuru mladih ljudi.

Do sada je u sklopu ovog projekta proizvedeno i objavljeno 6 tekstova koji su objavljeni na P-portalu. Do kraja projekta proizvest će se ukupno 68 tekstualnih priloga, 24 audio i 24 audiovizualna priloga.

Urednica P-portala, Olivera Radović, uređuje portal od samog njegovog osnivanja te zajedno sa suradnicima novinarima osmišljava teme i vodi brigu o svakodnevnom funkcioniranju portala.
„P-portal je službeno pokrenut 2014. godine, kada smo se upisali u Registar elektroničkih medija i tako profesionalizirali sve ono što smo i godinama prije toga radili. Nakon niza uspješno realiziranih projekata za koje smo od različitih institucija prethodnih godina dobivali financijsku podršku, vjerujemo da smo postigli zavidnu kvalitetu medija i dobili ne samo potporu u vidu financijske podrške, već na taj način i potvrdu da je ono što radimo vrijedno. Projekt „Upoznajmo se da bismo se razumjeli“ u tom smislu nam je posebno važan jer će nam omogućiti da osiguramo uvjete za dugoročan uspješan rad portala. Osposobljavanjem mladih novinara za praćenje tema koje se tiču ranjivih skupina u društvu, i nakon isteka projekta imat ćemo uvjete da nastavimo da uspješno djelujemo kao medij zajednice“, ističe Radović te naglašava kako postoji ogromna praznina kada je u pitanju izvještavanje o srpskoj zajednici u Hrvatskoj.

„Kad govorimo o mainstream medijima, ne samo da je podzastupljena, nego i kad je prisutna, najčešće je to na nivou incidenata. Malobrojni mediji srpske zajednice ne mogu pokriti sve, bilo tematski, bilo regionalno. I tu vidimo veliku potrebu, a sada i objektivnu mogućnost, da upravo mi popunimo taj prostor. Pokušat ćemo dati svoj doprinos da na pravi način predstavimo zajednicu, sa svim složenostima koje je odlikuju. A vjerujem da ćemo uz novoosnovani tim vrhunskih profesionalaca i neke nove, popularne audiovizualne forme u tome i uspjeti“, zaključuje Olivera Radović.

Nikola Lunić, predsjednik Srpskog privrednog društva „Privrednik“ i voditelj projekta „Upoznajmo se da bismo se razumjeli“ ističe kako mnogi nesporazumi u našem društvu nastaju zbog nepoznavanja drugog i drugačijeg.

– „ Glavni cilj projekta Upoznajmo se da bismo se razumjeli je upravo taj da što je više moguće onemogućimo to nepoznavanje i distancu jednih prema drugima. Provedbom ovoga projekta ostvaruje se dvostruka korist. S jedne strane, raznolikim i kvalitetnim medijskim sadržajima informiramo hrvatsko društvo o pozitivnim doprinosima srpske zajednice i njenih pripadnika, informiramo o primjerima dobre suradnje i povezivanja na društvenom, kulturnom i političkom planu između većine i manjine a s druge strane, senzibiliziramo mlade novinare za položaj, postignuća, doprinose srpske zajednice u Hrvatskoj. Sve ovo zajedno je pretpostavka većeg uvažavanja i boljeg razumijevanja u našem društvu. Zbog svega navedenog zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske koje je prepoznalo vrijednost i važnost ovog našeg projekta, a Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva što nam svesrdno pomaže u njegovoj provedbi“, rekao je Nikola Lunić.

——————————————————————————————————

Projekt „Upoznajmo se da bismo se razumjeli“ je odobren na pozivu za dodjelom bespovratnih sredstava Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

Opći cilj poziva Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima, a specifični ciljevi su jačanje kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) za rad usmjeren na socijalno uključivanje ranjivih skupina te povećanje vidljivosti ranjivih skupina u društvu putem njihove medijske reprezentacije.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Posredničko je tijelo razine 2 u provedbi ovoga poziva, a Ministarstvo kulture i medija, Posredničko je tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., za poziv Mediji zajednice, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Više o pozivu dostupno je ovdje.