Aktualno, Nekategorizirano

Sudjelujte u Europskom tjednu održivog razvoja 2017.!

esdw-fb-cover photo2017Europski tjedan održivog razvoja (ETOR) održava se svake godine od 30. svibnja – 5. lipnja. Obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja. Isplanirajte aktivnosti i promovirajte svoju inicijativu tijekom ETOR-a te na taj način doprinesite vidljivosti Hrvatske na ovoj zajedničkoj platformi.

Svoju ideju prijavite do 26. svibnja 2017. ODRAZ-Održivi razvoj zajednice je koordinator ove inicijative u Hrvatskoj, priopćila je ta udruga.

Program za održivi razvoj 2030., koji je usvojen u rujnu 2015., ističe ključne svjetske probleme koji zahtijevaju hitno djelovanje na svim razinama i uključivanje svih relevantnih dionika. Europski tjedan održivog razvoja ima za cilj podizanje svijesti o Programu za održivi razvoj 2030. u Europi te poziva lokalne dionike na aktivno uključivanje u aktivnosti za postizanje održivog razvoja, s posebnim naglaskom na Globalne ciljeve održivog razvoja. Na taj način, ETOR želi doprinijeti ovom ambicioznom programu, promovirajući aktivnosti organizacija koje koriste pristup “odozdo prema gore”, a koje su tematski povezane i podržavaju ciljeve održivog razvoja.

UPOZNAJTE SE S GLOBALNIM CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA!
O Globalnim ciljevima održivog razvoja možete pročitati i u ODRAZ-ovoj publikaciji NOVI IZAZOV – Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030. U publikaciji smo kratko prikazali Globalne ciljeve održivog razvoja, kako bi informirali predstavnike vlasti i donositelje odluka, ali i građane i zainteresirane dionike o ciljevima koji su univerzalni i za provođenje kojih su zadužene sve zemlje i različiti dionici na svim razinama.
Za više informacija o Programu za održivi razvoj 2030. i ciljevima održivog razvoja pogledajte na web stranici Sustainable Development Knowledge Platform.

VAŠE SUDJELOVANJE U ETOR-u
Sve aktivnosti koje planirate organizirati tijekom ETOR-a možete prijaviti i pogledati na internetskim stranicama Europskog tjedna održivog razvoja, što će vam omogućiti promoviranje te privući druge na sudjelovanje. Nadalje, sve planirane aktivnosti će dobiti pristup promotivnom materijalu (logotipi, plakati i sl.), naglašavajući vaše sudjelovanje u zajedničkom europskom nastojanju za održivi razvoj.
Glavni kriterij za mogućnost sudjelovanja u ETOR-u (engl. ESDW) je da predloženi projekt / inicijativa obuhvaća jednu ili više dimenzija održivog razvoja te da nije profitno orijentirana. To mogu biti različite aktivnosti: konferencije, izložbe, sajmovi, filmske projekcije, aktivnosti u zajednici, održive poslovne inicijative i obrazovni projekti.

POSTUPAK PRIJAVE
Razmislite o tome kako možete promovirati održivi razvoj i provedbu Globalnih ciljeva održivog razvoja, isplanirajte aktivnosti i osmislite projekt ili događaj koji ćete održati u razdoblju od 30. svibnja do 5. lipnja 2017. Svoju ideju predstavite i prijavite do 26. svibnja 2017. na sljedećoj poveznici www.esdw.eu.

Tko se može prijaviti?
Kako bi se potakla uključenost i različitosti, prijaviti se mogu različiti organizatori – javna tijela i agencije, istraživačke organizacije, obrazovne institucije, muzeji, zaklade, udruge i poduzeća, kao i pojedini građani, ako predloženi događaj / projekt promiče održivi razvoj.
ETOR koordinira ured Europske mreže za održivi razvoj (ESDN) u Institutu za upravljanje održivosti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Beču. ODRAZ-Održivi razvoj zajednice je koordinator ove inicijative u Hrvatskoj.