Hrvatska, Nekategorizirano

U Osijeku otvorena izložba video radova o životu mladih Roma

Na fotografiji Alen Tahiri. foto HINA

Izložba video radova o životu mladih Roma “Moj dan” otvorena je u ponedjeljak, u osječkom Kulturnom centru, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Video radovi, kao i njihovo predstavljanje široj javnosti putem izložbe, dio su projekta “Uključivanje Roma – ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“ kojeg ovaj Vladin Ured provodi od ožujka 2019. godine, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Kustosica izložbe Karla Pudar pojasnila je kako se izložba, nakon Zagreba i Varaždina, otvara i u Osijeku, a kroz šest video radova i prateće fotografije bavi se prikazom života šestero mladih Roma iz cijele Hrvatske.
Ideja izložbe bila je da prati život tih mladih ljudi kroz vizuru jednog dana, a cilj da se ukaže na univerzalnost ljudskih prava te značaj borbe protiv diskriminacije i predrasuda, koje postoje u našem životu, kazala je Pudar.

Ravnatelj Vladina Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri istaknuo je kako je Vlada RH, u duhu tolerancije i pluralizma, nastavila povećavati već stečena prava nacionalnih manjina, pa tako i romske nacionalne manjine.

Tek svako treće romsko dijete pohađa vrtić i srednju školu

Upozorio je na rezultate istraživanja provođenih od 2017 do 2020. godine, koji pokazuju da tek svako treće romsko dijete pohađa vrtić i srednju školu te kako ima slučajeva da pripadnici romske manjine napuštaju osnovnu školu.

S druge strane, moramo naglasiti i brojne uspjehe koje smo postigli, pa vjerujemo da će, kada budemo izrađivali novi nacionalni plan za romsku nacionalnu manjinu, za razdoblje od 2021 do 2027. godine, stanje biti puno bolje, ocijenio je Tahiri.

Ministarstvo provodi različite programe za romske učenike

Ravnatelj Uprave za nacionalne manjine Ministarstva znanosti i obrazovanja Nandor Čapo rekao je kako Ministarstvo već godinama provodi različite programe za romske učenike, od predškolskog odgoja, preko osnovne i srednje škole, pa i za studente.

Ovakve izložbe te predstavljanja romske zajednice i mladeži pridonose otklanjanju i smanjivanju predrasuda prema Romima i stereotipa, kojima smo dosta često svjedoci. U školi se mora učiti o tolerancii, što se i radi, a naš resor nastoji pomoći najosjetiljivjim skupinama, dodao je Čapo. (Hina)