Hrvatska, Nekategorizirano

U Vukovaru održane korisne radionice za udruge koje rade s osobama s invaliditetom i volonterima

Foto: Udruga Golubica

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar u suradnji sa Volonterskim centrom Vukovar i Centrom za inkluziju i podršku u zajednici Pula organizirala je besplatne edukacije na temu „Inkluzivno volontiranje“, „Menadžment volontera i „Obuka volontera“ u sklopu projekta pod nazivom „Društveni centar IN – mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara“. Korisnik projekta je Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u partnerstvu s Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Udrugom osoba s invaliditetom „VUKA“ Vukovar i Gradom Vukovarom.

Edukacije su održane u prostoru Udruge Vukovarski leptirići, a na istima su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova i to predstavnici OŠ Nikole Andrića Vukovar, Gradske knjižnice Vukovar, KK Dunavski raj, Udruge „Tko se boji sutra još?“, Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška, volonteri i zaposlenici Udruge Vukovarski leptirići, Udruge osoba s invaliditetom Vuka, te volonteri i zaposlenici organizatora edukacija iz UZOSIO Golubica Vukovar. Edukacije su bile namijenjene organizacijama koje rade s osobama s invaliditetom i budućim volonterima.

Edukaciju „Inkluzivno volontiranje“ vodio je predstavnik Centra za inkluziju i podršku u zajednici Pula, Ozren Catela, a ista je održana u petak 19.02.2021. godine, dok je edukacije „Menadžment volontera“ i „Obuka volontera“ vodio predstavnik Volonterskog centra Vukovar, Goran Jelenić u subotu 20.02.2021. godine. Radionice su održane uz poštivanje i pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Edukativne radionice održavale su se u sklopu projekta “ „Društveni centar IN – mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara”, koji od 3. lipnja 2020. do 3. lipnja 2022. godine., provode: Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići kao nositelj projekta zajedno sa partnerima Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Udrugom osoba s invaliditetom „VUKA“ Vukovar i s Gradom Vukovarom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.987.675,54 kn, od čega 85% ( 1.689.524,21 kn) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% ( 298.151,33 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.