Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga B.a.B.e. pokrenula internetsku stranicu za žrtve rodnouvjetovanog nasilja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. pokrenula je novu internetsku stranicu na domeni stop-nasilju.com , a u sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiranog od strane programa Rights, Equality and Citizenship Europske unije.

Internetska stranica zamišljena je kao sigurno online mjesto na kojemu žrtve nasilja, kao i njima bliske osobe, na jednom mjestu mogu pronaći sve relevantne informacije koje uključuju važne telefonske brojeve, prava koja im pripadaju kao žrtvama, informacije o besplatnoj pravnoj pomoći, psihološkoj podršci i sl.

Stranica je specifična i po tome što korisnicima/ama nudi upute za sigurno korištenje te omogućava da korisnici pitanja postave anonimno putem foruma. Na pitanja odgovaraju pravnice, vanjske suradnice udruge B.a.B.e., te psihologinja.

Na stranici je, između ostalog, moguće pratiti i aktualnosti vezane uz provedbu projekta HELPLINE.