Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Udruga LET predstavlja EU projekt podrške resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela “Novi početak”

Udruga za unapređenje kvalitete življenja „LET“ u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak organizira uvodnu konferenciju na kojoj će predstaviti svoj projekt. Uvodna konferencija će se održati 18. rujna u Kući Europe, Augusta Cesarca 4, u Zagrebu.

Projekt Novi početak sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a odobren je na u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Cilj projekta Novi početak je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Postavljeni cilj planiramo postići jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva, njihovim umrežavanjem i povezivanjem s dionicima iz lokalne zajednice od nadležnih institucija do predstavnika županija i jedinica lokalne uprave. Projektom je predviđeno pružanje podrške i potpore počiniteljima kaznenih djela i njihovim obiteljima u okviru aktivnosti individualnog i grupnog savjetovališnog rada, razvijanje roditeljskih vještina počinitelja kaznenih djela te informiranje o pravima iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite kao i nizom postojećih socijalnih usluga u zajednici kroz mapu navedenih usluga.

Projektom predviđamo i razvijanje novih usluga u zajednici temeljenih na primjerima dobre prakse pojedinih europskih zemalja.

Na konferenciji će Iva Jovović, voditeljica projekta, predstaviti aktivnosti projekta te važnost provođenja projekta u zajednici. Program uvodne konferencije sadržava predavanja, plenarne rasprave i radionice u okviru kojih će sudionici moći aktivno participirati u radu same konferencije. Kroz panel raspravu i radionicu sagledati ćemo važnost mapiranja i pružanja socijalnih usluga bivšim zatvorenicima u zajednici. O Resocijalizacija osuđenika u zatvorskom sustavu govorit će Josipa Maras Babić; o reintegraciji i resocijalizaciji osuđenika na uvjetnom otpustu govorit će Snježana Maloić, o ulozi sustava socijalne skrbi u resocijalizaciji osuđenika govorit će Tajana Brozić Perić  i Ruža Zelić.