Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga mladih Novska s gotovo 2 milijuna kuna pokreće Centar za ruralni razvoj u Paklenici

Udruga mladih Novska potkraj studenoga potpisala još jedan ugovor, i to u vrijednosti 1.843.800,00 kuna za projekt pod nazivom „Centar za ruralni razvoj“ u okviru kojeg će se urediti i opremiti Društveni dom u Paklenici u svrhu provođenja projektnih aktivnosti, prenosi portal Novska.in.

Udruga mladih potpisala je ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

Partneri na projektu su Grad Novska, Odred izviđača „Zelena patrola“ Rajić, Atletski klub „Novljanska grupa atletičara“ Novska i Kulturno umjetničko društvo „Šubić“ Novska, dok je Razvojna agencija Grada Novske NORA sudjelovala u pripremi i prijavi ovog projekta te pruža podršku u njegovoj provedbi.

Ciljevi ovog projekta su osnaživanje udruga i povećanje raspona usluga koje udruge nude građanima u ruralnim krajevima na području grada Novske, a koje su ujedno od općeg interesa za sve građane i koje unapređuju kvalitetu življenja u ruralnim krajevima.

Kroz projekt je predviđeno i kreiranje raznih sadržaja u okviru društvenog, kulturnog, gospodarskog i poduzetničkog djelovanja, kao i adaptacija i opremanje Društvenog doma u Paklenici te revitalizacija tamošnjeg prostora.

…………………………………………

Projekt je odobren za sufinanciranje na pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Posrednička tijela u provedbi ovoga poziva su Ured za udruge, Posredničko tijelo razine 1, i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Posredničko tijelo razine 2.