Aktualno, Nekategorizirano

Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavio poziv udrugama za suradnji u provedbi humanitarnih aktivnosti

Ilustracija: unicef.hr
Ilustracija: unicef.hr

Ured UNICEF-a za Hrvatsku je objavio javni poziv udrugama za iskaz interesa te suradnji u provedbi humanitarnih aktivnosti u slučaju kriznih situacija/humanitarnih katastrofa, i to u području:

provedbe brze procjene stanja, praćenje situacije i analiza stanja prava djece i žena u kriznim situacijama, zaštita dojenja i prehrana najmlađe djece u kriznim situacijama, pristup life-saving intervencijama i zdravstvenim uslugama, pristup i distribucija neprehrambenih artikala (‘non-food items’), prevencija rodno-uvjetovanog nasilja i podrška žrtvama, zaštita djece od nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja (psihološka prva pomoć, psihosocijalna podrška, sigurna mjesta za djecu, itd.).

Više informacija o natječaju je dostupno u privitku ovog maila te na web stranici UNICEF-a:
Link na PDF: https://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2018/03/Open-call-for-expression-of-interest-CSOs-2018.pdf
Link na stranicu Natječaji (HR verzija weba): https://www.unicef.hr/natjecaji/
Link na stranicu Tenders (ENG verzija weba) https://www.unicef.hr/en/tenders/