Hrvatska, Nekategorizirano

Uskoro mini kampanja o volonterstvu

kapacitiraj_crProjekt udruge Pogled napreduje prema planu. Udruga je za projekt „Kapacitiraj, organiziraj, volontiraj“ dobila 671.113,81 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

– Završili smo s dijelovima projekta „Izobrazba za menadžment volontera članica saveza udruga za autizam Hrvatske“ i „Izobrazba za menadžment volontera i za inicijalno prepoznavanje osnovnih pokazatelja poremećaja iz autističnog spektra u Centru za socijalnu skrb Čakovec“.  Osposobljeno je 10ak novih koordinatora volontera, i to kroz dva modula edukacije po tri dana u SUZAH te dvije  edukacije/predavanja u CZSS Čakovec, koji će u svojim organizacijama voditi volontere i menadžment volontera. Trenutno se osmišljava kampanja o volonterstvu te će se uskoro krenuti s mini kampanjom o vonterstvu u članicama i CZSS s ciljem dolaska novih volontera u organizacije i pokretanja/pilotiranja  socijalizacijskog i sportsko-rekreativnog programa u članicama Saveza, kao  i s pilotiranjem  volonterskog programa pomoći obiteljima osoba s autističnim spektrom u Međimurju u suranji s CZSS Čakovec. Odrađena je revizija SSR programa u udruzi Pogled i uvelike se rade pripreme za pilotiranjem i pokretanjem istog/sličnog u ostalim organizacijama diljem RH- članicama SUZAH – objašnjava Dalibor Kuhta, voditelj projekta.

Volonteri udruge pripremaju novi modul edukacija s praktičnim radom za koordinatore volontera,  novih volontera i izvoditelja  programa neposredno s djecom u udruzi Pogled.

– Osam članica SUZAH-a aktivno sudjeluje u projektu i aktivnostima. Promidžba i vidljivost projekta, kao i upravljanje projektom odvijaju se po planu – zadovoljno zaključuje Kuhta.

Tea Vujić