Hrvatska, Nekategorizirano

WWF: hrvatski riječni ekosustavi među najugroženijima u Europi

Na slici nabujala rijeka Drava u Sloveniji (Vuzenica). foto FaH/ STA/Vesna PUŠNIK BREZOVNIK/ ik
Na slici nabujala rijeka Drava u Sloveniji (Vuzenica). foto FaH/ STA/Vesna PUŠNIK BREZOVNIK/ ik

Dvadeset godina iskustva u obnovi rijeka u Austriji pomoći će u obnovi rijeke Drave u Hrvatskoj, istaknuli su hrvatski partneri u projektu “DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom” koji su ovaj tjedan obišli pet lokacija EU LIFE+ projekata duž Dunava u Austriji gdje su se upoznavali sa 20-godišnjem iskustvom provedbe LIFE projekata obnove rijeka i riječnih ekosustava.

Partneri u projektu “DRAVA LIFE” – predstavnici Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zelenog Osijeka, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima duž rijeke Drave te svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF-a (World Wide Fund for Nature) posjetili su gornji tok Dunava u Austriji.

Kontinuiranim 20-godišnjim radom na poboljšanju degradiranih ekosustava Dunava, do kojih je došlo zbog izgradnje hidroelektrana i održavanja plovnih putova, u Austriji su značajno popravili ekološko stanje Dunava i njegovih pritoka. Zaustavili su trend opadanja broja riba i ptica te omogućili povratak endemskih vrsta tog područja. Poboljšali su zaštitu od poplava. To je i cilj projekta “DRAVA LIFE” u Hrvatskoj.

Hrvatski partneri na tom projektu obišli su pet lokacija EU LIFE+ projekata duž Dunava u Austriji.

Tijekom 20 godina kontinuiranih LIFE projekata u regiji Donja Austrija, u kojoj se većina prihoda ostvaruje turizmom i vinarstvom, lokalne zajednice, nevladin i energetski sektor te agencija za plovne putove zajedno su uspjeli revitalizirati oko 100 kilometara toka Dunava. Obnovom starih rukavaca, mrtvica i šljunčanih otoka ponovno su povezali glavni tok s njegovim pritokama i poplavnim područjima. Time su u velikoj mjeri sanirali štetu koju su prouzrokovale hidroelektrane uzvodno i nizvodno te uspjeli podići biološku raznolikost područja, a time i njegovu turističku vrijednost.

Hrvatski partneri posjetili su područje velikog projekta obnove rijeke na ušću rijeke Traisen, koje je prethodno odsječeno od svog poplavnog područja i glavnog toka Dunava zbog izgradnje hidroelektrane Altenwörth. U projektu je izgrađeno 12 kilometara potpuno novog riječnog korita, s kojim su rijeku Traisen ponovno spojili s njenim poplavnim područjem i Dunavom.

Obišli su i dolinu Wachau, poznatu po vinima i proizvodima iz marelica, u kojoj je obnovljeno više rukavaca, stvoreno više novih riječnih otoka i prirodnih obala te poboljšano upravljanje šljunkom. Posjetili su i najdužu europsku riblju stazu u dužini 14,2 kilometara koja omogućuje ribama migraciju pored hidroelektrane Ottensheim-Wilhering na Dunavu. Iako je riblja staza otvorena tek prije dva mjeseca, monitoring riba pokazuje da je iznimno uspješna i da ju koristi sve veći broj riba i to ne samo za migraciju, već i za razmnožavanje.

WWF: riječni ekosustavi među najugroženijima u Europi

Voditelj projekta u Hrvatskim vodama Zdenko Kereša istaknuo je kako koristi od ovih zahtjevnih radova obnova rijeka, osim očiglednog poboljšanja ekološko-biološkog stanja riječnog sustava, imaju prvenstveno lokalne zajednice te sektori plovidbe, turizma, vodnog gospodarstva i energetike, koji i dalje neometano koriste vodne resurse.

“Kroz multidisciplinarnost i uključivanje svih relevantnih korisnika i nadležnih državnih tijela razvijena je i osigurana visoka razina međusobnog povjerenja koja je rezultirala znatnim smanjenjem administrativnih procedura, kao što su ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola i glavne ocjene prihvatljivosti, a što je dovelo do uspješne implementacije serije projekata koji se izvode kontinuirano već 20 godina”, zaključio je.

Branka Španiček iz WWF Adria kaže kako je izmjena iskustava između LIFE projekata sastavni dio aktivnosti projekata unutar LIFE programa u Europi.

“Na taj se način povezuju različiti stručnjaci, ostvaruju kontakti, a ujedno se i upoznaju primjeri dobre prakse koji se dalje mogu primjenjivati ne samo u provedbi projekata već i u svakodnevnom radu uključenih institucija”.

Smatra kako je ovaj posjet LIFE projektima u Austriji dobro utjecao na provođenje projekta u Hrvatskoj jer je približio aktivnosti koje će i sami provoditi tijekom sljedeće četiri godine te otvorio razne nove, još nepoznate, mogućnosti poboljšanja ekosustava Drave.

U WWF-u ističu kako su riječni ekosustavi među najugroženijim ekosustavima u Europi, i Drava nije iznimka.

U Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj Dravu presijecaju 22 hidroelektrane i ostavljaju joj tek kratku dionicu slobodnog toka u Hrvatskoj. Cilj 5-godišnjeg projekta “DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom” je obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave Drave kako bi postigli ciljeve EU Direktive o vodama i mreže Natura 2000.

Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti 1000 metara dinamičnih riječnih obala, 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.

Projekt “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom”, počeo je 1. prosinca 2015., a ima za cilj unaprjeđenje ekosustava gornjeg toka Drave u Hrvatskoj.

Projekt je sufinanciran iz sredstava EU programa LIFE 2014. u iznosu od 2.755.739 eura, dok je ukupna vrijednost projekta 4.592.898 eura. Provodi se kroz međusektorsku suradnju Hrvatskih voda kao glavnog nositelja projekta te partnera WWF Austria, Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko – križevačke županije.

Pored povećavanja razine svijesti, uspostavljanja prekogranične suradnje, smanjenja uznemiravanja faune ptica ljudskim djelatnostima, glavne projektne aktivnosti su obnova staništa Drave, kreiranje novih i obnova starih rukavaca te modifikacija i izgradnja novih, ekološki prihvatljivih vodnih građevina na sedam lokacija Drave.