Aktualno, Nekategorizirano

Završna konferencija projekta ‘Čitanjem u život’

Gradska knjižnica Biograd na Moru u partnerstvu s Hrvatskim Crvenim križem – Gradskim društvom Crvenog križa Biograd na Moru poziva na završnu konferenciju projekta ‘Čitanjem u život’, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u četvrtak 6. srpnja 2023. u 11 sati u prostorijama Gradske knjižnice Biograd na Moru.

Projekt Čitanjem u život sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i provodio se od 8. srpnja 2022. do 8. srpnja 2023. Projekt je ukupne vrijednosti 41.066,38€ (309.414,67kn), financiran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 6.159,96€ (46.412,20kn) i Europskog socijalnog fonda u iznosu od 34.906,43€ (263.002,47kn). Partner na projektu je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru.

Projektom Čitanjem u život unaprijedila se kvaliteta života osoba ciljnim skupinama (mladima do 25, osobama starijim od 54 godine) kroz razvoj čitalačke kompetentnosti, i osiguravanjem temelja za cjeloživotno učenje, a sve u cilju povećavanja socijalne uključenosti ranjivih skupina.

Naime, rezultati kvantitativnog istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj 42% građana pročitalo barem jednu knjigu u 2019. godini. Više od prosjeka čitaju žene i osobe u dobi od 26 do 35 godina starosti (50%), visoko obrazovane osobe (69%), te one s višim primanjima (65%). Prema PISA istraživanju u četiri ciklusa 2006., 2009., 2012. i 2015. godine čitalačka je pismenost hrvatskih učenika bila su statistički značajno ispod prosjeka. Rezultati zadnjih istraživanja u RH pokazuju da 38% učenika sedmih i osmih razreda čita samo kad mora i ono što mora te da građani svih dobi slabo prepoznaju knjižnice i knjižničare kao one koji im mogu pomoći u izboru materijala za čitanje. Također, čitalačka pismenost znači veću vjerojatnost za nastavak školovanja do 21. godine života, pretkazivač je profesionalne karijere, pozitivno utječe na odnos prema studiranju, povezana je sa sklonošću cjeloživotnom učenju i sa sudjelovanjem u društvu i političkim djelovanjem, važna je za pojedinca, ali i za gospodarski rast zemlje. Stupanj pismenosti utječe na kvalitetu rada, mobilnost, zapošljavanje, kasnije usavršavanje i na širu participaciju u civilnom društvu. Kod osoba starijih od 54 godine nastaju drugi problemi. Velika je zastupljenost stanovništva starije životne dobi na području Grada Biograda na Moru koji mahom žive u samačkim kućanstvima ili mlađi članovi obitelji zbog poslovnih i drugih obveza nisu u mogućnosti dovoljno pomoći starijim članovima obitelji. Starenjem kod ljudi započinje proces veće ovisnosti o drugima, a prema mnogim istraživanjima jedan od značajnijih razloga za odlazak starije osobe u institucionalni oblik skrbi je upravo usamljenost. Želja za čitanjem i sposobnost čitanja bitan su preduvjet cjelovitog osobnog razvoja. Budući da je čitanje jedan od preduvjeta sudjelovanja u kulturi, ono izravno i neizravno utječe na poboljšanje ukupne kvalitete života pojedinca i društva. Pripovijedanje ili naracija jedna je od temeljnih dimenzija ljudskog postojanja.

Kroz projekt su se održale sljedeće aktivnosti: radionica brzog čitanja za mlađe od 25 godina, radionica svladavanja pisanja pismenih tekstova za mlađe od 25 godina, radionica informatičke pismenosti za starije od 54 godine, klub čitanja za mlađe od 25 godina, klub čitanja za starije od 54 godine, književne večeri, dani otvorenih vrata knjižnice, obilježavanje Svjetskog dana čitanja bajki, kvizovi znanja te edukativni izlet Ivaninoj kući bajke u Ogulin.

Više informacija o samome projektu možete pronaći na stranici Gradske knjižnice Biograd na Moru.