Hrvatska, Nekategorizirano

GALERIJA: U Splitu, Varaždinu i Rijeci održane radionice o upravljanju projektnim ciklusom

Radionica u Varazdinu, foto NZRCD
Radionica u Varazdinu, foto NZRCD

U ponedjeljak i utorak, 5. i 6. listopada u Splitu i Varaždinu Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva održala je dvodnevne radionice „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF)“ dok se u Rijeci ista radionica održava u utorak i srijedu, 6. i 7. studenog.

Radionice su polučile veliki interes predstavnika udruga iz gradova i mjesta s područja svih triju županija. Radionice su vodili djelatnici suradnih organizacija Nacionalne zaklade, Udruga SMART u Rijeci i Udruga MI u Splitu te ACT grupa u Varaždinu.

Prvog dana radionice bilo je govora o sljedećim temama: što je (dobar) projekt i koje su faze u pripremi projekata, analiza dionika/ciljne grupe, procjena problema, postavljanje ciljeva i indikatora, definiranje elemenata projekta, definiranje projektnog tima i sudjelovanja partnera, detaljno planiranje aktivnosti i dinamika provedbe.

Drugi dan radionice bio je posvećen izradi proračuna, prijavi projekta na poziv te temama kao što su natječajna dokumentacija – kako čitati i kako popunjavati obrazac A i na što treba posebno pripaziti, koji su pokazatelji kvalitete projekta, kako provesti evaluaciju projekata te druge teme koje zaokružuju temu upravljanja projektnim ciklusom od ideje do kraja provedbe.

Radionice su interaktivnog karaktera što znači da su sudionici nakon svake tematske cjeline u malim skupinama vježbali na konkretnim primjerima.

Nacionalna zaklada je u 2018. godini napravila iskorak u osnaživanju zainteresiranih prijavitelja i korisnika bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda. Uz dosadašnje provedbene radionice, Nacionalna zaklada ovim tematskim radionicama svim potencijalnim prijaviteljima na pozive na dostavu projektnih prijedloga Europskog socijalnog fonda, koji imaju malo iskustva u kreiranju projektnih prijedloga, želi omogućiti ne samo usvajanje novih znanja već i razmjenu iskustava i dobrih praksi. Prigoda je to za susret lokalnih dionika u zajednici i njihovo umrežavanje.