Aktualno, Nekategorizirano

Nacionalna zaklada održala dvodnevnu radionicu za korisnike sredstava odobrenih na pozivu Umjetnost i kultura 54+

Foto: NZRCD
Foto: NZRCD

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva održala je u Donjoj Stubici dva ciklusa dvodnevnih radionica (od 9. do 12. listopada) podrške provedbi projekata za korisnike bespovratnih sredstava odobrenih na pozivu Umjetnost i kultura 54+.

Radionicama je nazočilo više od 40 osoba odgovornih za provedbu projekata, pa su zbog brojnosti korisnika, radionice održane u dvama dvodnevnim ciklusima. Teme koje su obuhvaćene su: kako izraditi što kvalitetniji zahtjev za nadoknadom sredstava, mogućnosti prenamjene troškova, dokazivanje troškova plaća i putovanja, kako izraditi završni ZNS. Na radionici je bilo riječi i o najčešćim pogreškama i propustima u provedbi, obvezi isticanja EU vidljivost, a sve teme praktično su vježbane na na zadanom slučaju.

Nacionalna zaklada je u 2018. godini napravila iskorak u osnaživanju prijavitelja i korisnika bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda. Uz uobičajene informativne i provedbene radionice, prijaviteljima i korisnicima bespovratnih sredstava pružat će se izravna podrška u vidu izobrazbi o prijavi na pojedine pozive za dodjelu bespovratnih sredstava kao i podrške u provedbi projekata.

foto: NZRCD
foto: NZRCD

Radionice podrške korisnicima organizirali su i proveli zaposlenici Odjela za podršku i praćenje provedbe programa EU.