Hrvatska, Nekategorizirano

Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva za 2018.

drustveno_poduzetnistvoKorisnici potpora moraju djelovati kao društveni poduzetnici koji obavljaju djelatnost koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini. Najniži iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 50 tisuća kuna godišnje. Rok za prijavu je 18. listopada.

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017.

Cilj mjere je promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici potpora moraju djelovati kao društveni poduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružaju usluge ili obavljaju umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

Visina potpore

Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 350.000,00 kuna, a najniži 50.000,00 kuna godišnje. Potpore se mogu odobriti za najviše jedan projekt godišnje.

Način i rok prijave

Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. Zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18. listopada 2018. godine.

Više informacija o natječaju pročitajte OVDJE.