Hrvatska, Inicijative, Nekategorizirano

Nacionalna zaklada u Šibeniku održala sastanke s korisnicima bespovratnih sredstava dvaju ESF poziva

Foto: NZRCD

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u Šibeniku 1. i 2. srpnja 2021. održan prvi u nizu od više planiranih sastanaka s korisnicima bespovratnih sredstava kojemu je cilj predstaviti izvještaje o dosadašnjoj provedbi projekata. Prvi sastanak održan je s korisnicima koji su ugovorili provedbu projekata na pozivu “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”.

Drugi sastanak, također u Šibeniku, održan je 5., 6., i 7. ali s korisnicima bespovratnih sredstava koji su ugovorili provedbu na pozivu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”.

Riječ je sastancima kojima je cilj omogućiti korisnicima bespovratnih sredstava da predstave dosadašnji tijek provedbe projekata, napredak i rezultate provedbe projekata. Ovakvi sastanci nude mogućnost da korisnici u izravnoj komunikaciji sa voditeljima odsjeka financijskog praćenja i odsjeka za praćenje projekata razjasne moguća otvorena pitanja ili dobiju dodatna pojašnjenja vezana uz obveze koje korisnici imaju u izvještavanju o provedbi.

Zbog toga, program sastanka je predviđao 15-minutne vremenske dionice u kojima svaki korisnik na pozivu imao priliku predstaviti napredak svoga projekta svim predstavnicima drugih korisnika te Nacionalnoj zakladi kao provedbenom tijelu razine 2, zaduženom za praćenje provedbe projekata.

U drugom dijelu programa sastanka, bila su rezervirana tri puna sata za tehnička pitanja i savjetovanja sa voditeljima odsjeka praćenja provedbe i financijskog praćenja.