Hrvatska, Nekategorizirano

Nacionalno istraživanje o volontiranju mladih i percepciji povezanosti volontiranja s društvenim vrijednostima

DKolektiv – organizacija za društveni razvoj iz Osijeka, u suradnji s istraživačkim timom, koji čine izv. prof. dr. sc. Željka Tonković, izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić te izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo provodi nacionalno istraživanje o volontiranju mladih i percepciji povezanosti volontiranja s društvenim vrijednostima. Ovim istraživanjem žele dobiti uvid u stanje volontiranja mladih iz vrijednosne perspektive, odnosno koliko je i na koji način volontiranje mladih povezano s i usmjereno na vrijednosti, s naglaskom i na doprinos volontiranja europskim vrijednostima.

Upitnik se nalazi na linku: https://limesurvey.srce.hr/918259?lang=hr. Sudjelovanje u upitniku je dobrovoljno i izneseni podaci su u potpunosti anonimni. Ispunjavanje traje oko 20 minuta.

Upitnik je namijenjen udrugama mladih i mladim volonterima koji su u posljednje dvije godine najmanje jednom volontirali, a imaju između 15 i 34 godine.

Ako imate neka pitanja ili komentare slobodno se obratite DKolektivu na e-adresu: dkolektiv@dkolektiv.hr. (Izvor: K.U.M. Proložac)

Istraživanje je dio projekta Radius V koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, a partneri na projektu su: Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Volonterski centar Zagreb, Udruga „MI“ – Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Centar za civilne inicijative, ACT Grupa, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Grad Split, Grad Rijeka, PRONI Centar za socijalno podučavanje.