Hrvatska, Nekategorizirano

Obitelj je najvrednije mjesto za odrastanje djece, bez obzira na svoju strukturu

Udruga Roditelji u akciji jučer je, 27. travnja predstavila završne rezultate projekta “Kaleidoskop – unapređenje prava djece u različitim obiteljima za tolerantno društvo. Rodini partneri u ovom projektu su Adopta – Udruga za potporu posvajanju, LET – Udruga za unapređenje kvalitete življenja te udruga Zagreb Pride .

Ciljevi projekta Kaleidoskop bili su osigurati primjenu ljudskih prava jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji i životnih partnerstava s djecom, znanih kao dugine obitelji, povećati pristup različitih obitelji njihovim pravima te povećati svijest građana, ali i jednoroditeljskih, posvojiteljskih i duginih obitelji o pravima i potrebama djece u različitim obiteljima.

Rodina predstavnica, Branka Mrzić Jagatić, voditeljica projekta „Kaleidoskop“ naglasila je na konferenciji kako je obitelj najvrednije mjesto za odrastanje djece, bez obzira na strukturu obitelji, i baš je zbog toga važno osigurati podršku roditeljima i njihov pristup pravima.

– Odgovornost za to leži na cijeloj zajednici, na donositeljima odluka, institucijama, udrugama i široj javnosti. Sve je više obitelji koje prelaze okvire “tradicionalne” i koju čine samo jedan roditelj, u kojoj je dijete posvojeno ili udomljeno, u kojima su roditelji istog spola, obitelji u kojima jedan ili oba roditelja imaju invaliditet ili su privremeno lišeni slobode. Bez obzira u kakvoj obiteljskoj zajednici djeca žive, ona trebaju imati jednake mogućnosti i jednaka prava jer je to u njihovom najboljem interesu.

Petra Matković, predstavnica udruge ADOPTA, partnerske organizacije na projektu, tom je prilikom rekla:
– Posvojenje je jedan od načina zasnivanja obitelji koje sa sobom nosi mnoge specifičnosti i nerijetko izlaže posvojiteljske obitelji stigmatizaciji, diskriminaciji i nejednakim pravima u odnosu na obitelji nastale biološkim putem. Neki od tih problema su nemogućnost korištenja roditeljskog dopusta u slučaju posvojenja djeteta nakon navršene 8. godine života i nemogućnost retrogradne promjene OIB-a. Osim toga, školski programi i udžbenici često su nedovoljno osjetljivi na probleme i potrebe djece koja dolaze iz posvojiteljskih obitelji.

ADOPTA kontinuirano radi na unapređenju prava i uvjeta života posvojene djece i posvojiteljskih obitelji kroz zagovaranje i niz aktivnosti usmjerenih stručnoj i posvojiteljskoj zajednici. Kroz partnerstvo na projektu „Kaleidoskop“ usmjerili smo se na prava sve djece u različitim obiteljima i nastojali približiti cjelokupnoj javnosti važnost razvoja tolerantnijeg društva za njihovu dobrobit.

– Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj postoji 15% jednoroditeljskih obitelji od ukupnog broja obitelji. To su podaci iz 2011. godine te se očekuje povećanje tog broja prema trenutnom trendu koji pokazuje da se svaki treći par razvodi – izjavila je Iva Jovović iz Udruge LET. – Najveći problemi su vezani uz uzdržavanje i neplaćanje, nedoumice vezane uz provedbu i česte promjene Obiteljskog zakona te nošenje sa krizom u obitelji poput razvoda ili tragičnog gubitka roditelja.

Mia Gonan, predstavnica Zagreb Pridea istaknula je:  – Osim što se roditeljska i reproduktivna prava LGBTIQ osoba trebaju proširiti, nadležne institucije, poput institucija koje su uključene u osiguravanje provedbe zakona, ali i odgojno-obrazovnih institucija su te koje moraju osigurati da se postojeća prava, kao i prava koja će se tek ostvariti, primjenjuju i da se osobe uključene u njihovu provedbu sustavno educiraju i senzibiliziraju. Društvena stigma prema LGBTIQ osobama s kojom se one susreću i unutar vlastite šire obitelji, utječe na dinamiku odnosa s njihovom djecom, te je istraživanje o LGB roditeljstvu u Hrvatskoj iz 2016. godine pokazalo da mnoge osobe iz uzorka izražavaju potrebu za stručnim savjetom oko problematike autanja djetetu i objašnjavanja društvene homofobije i transfobije. Zato je izrazito važno da sve osobe iz odgojno-obrazovnih i drugih institucija budu podrška i saveznice duginim obiteljima.

Tijekom projekta koji je trajao 18 mjeseci za organizacije civilnoga društva i za institucije iz cijele Hrvatske održani su treninzi pod nazivom “Sve obitelji su jednake u svojoj različitosti – kako štititi i zagovarati prava djece i roditelja u različitim obiteljima”, a u cilju jačanja zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnoga društva održane su radionice Zagovaranje za javne politike u izvedbi Centra za mirovne studije na kojima su uz Adoptu, Let, Rodu i Zagreb Pride sudjelovali i predstavnici/ce novoosnovane udruge Dugine obitelji.

Vodiči Moja jednoroditeljska obitelj, Moja posvojiteljska obitelj i Moja dugina obitelj nastali su kako bi osnažili roditelje za razgovore s djetetom o tome kako je nastala njihova obitelj i što je čini posebnom, a što sličnom drugim obiteljima dok virtualni pravni kutak pruža pravne informacije i sadržaje za roditelje iz jednoroditeljskih, posvojiteljskih i duginih obitelji.

U suradnji s udrugom Forum za slobodu odgoja izrađena je opsežna analiza pravnoga okvira, obrazaca u javnim ustanovama te nastavnoga materijala za prva četiri razreda osnovne škole pod nazivom “Pogled prema različitim obiteljima – Jednoroditeljske, posvojiteljske i dugine obitelji kroz analizu zakonodavstva, osnovnoškolskih udžbenika i formulara”.

Slikovnica Naše obitelji i istoimeni animirani film nastali su u suradnji s tvrtkom Igubuka d.o.o., a cilj im je bio prenijeti poruku o toleranciji, o različitim oblicima obitelji kojima je zajedničko to da su najvrednije mjesto za odrastanje.