Hrvatska, Nekategorizirano

Održana provedbena radionica za korisnike bespovratnih sredstava odobrenih na pozivu Kultura u centru

Foto NZRCD
Foto NZRCD

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u petak je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu održala provedbenu radionica za predstavnike 34 organizacija kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu projekata temeljem poziva Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva.

Radionici je nazočilo 60-ak osoba odgovornih za provedbu odobrenih projekata, a radionicu su održali djelatnici Nacionalne zaklade, Odjela za podršku i provedbu programa Europske unije.

Cilj je provedbene radionice svim korisnicima pružiti izravnu podršku pri provedbi projekta radi što kvalitetnije provedbe i izrade svih obveznih dokumenata i izvješća.

Radionica se održavala u tri tematske cjeline: u prvoj su obrazložene sve odgovornosti i obveze korisnika u upravljanju i provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, potom je bilo riječi o zahtjevu za nadoknadom sredstava odnosno prikupljanu podataka o napretku provedbe te njihovu podnošenju Nacionalnoj zakladi kao provedbenom tijelu razine 2. Treća tematska cjelina bila je posvećena predstavljanju informacijskog sustava za prikupljanje mikropodataka u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski podaci 2014.-2018. te izvještavanje Upravljačkog tijela prema Europskoj komisiji.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi je proveden u sklopu Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, s ciljem razvoja dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Specifični ciljevi Poziva su unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, jačanje kapaciteta dionika (zaposlenika javnog sektora i organizacija civilnog društva) uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi i poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi, te povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, kao i povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.
Odluka o financiranju