Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Permakulturna konvergencija u Eko centru Latinovac

latinovac_crKonvergencija ima međunarodni karakter te će osim zemlje domaćina sudjelovati i permakulturisti iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i šire.

– Zadaća permakulturne konvergencije je upoznavanje i stvaranje partnerskih veza među privatnim i pravnim osobama koje se bave permakulturom, promocijom permakulture i edukacijom, s naglaskom na jačanje međunarodne suradnje. Druga, ali ništa manje važna, je dodjela diploma kvalificiranim nositeljima PDC certifikata – pojašnjenje je na FB eventu.

S prijavama za permakulturnu diplomu započinje se 15. travnja i trajat će do 15. svibnja, a obrazac i detalji će biti objavljeni 10. travnja na web stranicama udruge Eko centar Latinovac te društvenim mrežama. Od 15. travnja do 15. lipnja sudionici će se moći prijaviti za radionice, izlaganja i predavanja, a pogodnosti aktivnih sudionika u konvergenciji će također biti objavljeni 10 travnja.

Eko centar Latinovac zainteresirani će moći posjetiti od 15. lipnja do 3. kolovoza, a obrazac za registraciju, cijena participacije za hranu i smještaj bit će objavljeni 15. lipnja. U udruzi napominju kako će broj sudionika biti ograničen te da će hranu, uz novčanu participaciju sudionika osigurati organizator.

Vrhunac druženja je konvergencija čiji će prvi dan, 10. kolovoza biti u znaku permablitza, radionica i predavanja za javnost. Idući će se dan predstaviti udruge i projekti te predavanja na temu permakulture te umrežavanja. U subotu, 12. kolovoza održat će se obrane i dodjela PK diploma.

Podsjetimo, Eko Centar Latinovac osnovan je prije 22 godine te je domaćin brojnim edukacijskim programima, kooperativnim projektima i volonterskim inicijativama u područjima medijacije, rješavanja sukoba, ekološke osviještenosti te očuvanju i promicanju kulturne tradicije i nasljeđa. Glavni projekt Eko Centra Latinovac je bio „Sadnice mira“ (kamp mira). Na ovaj ljetni kamp pozivani su mladi iz bivše Jugoslavije na radionice, treninge, projekte i druge aktivnosti koje grade svjesnost, povjerenje, komunikacijske vještine i trajna prijateljstva.

Eko Centar Latinovac pruža zdravu i sigurnu sredinu za edukaciju i prakticiranje vještina vezanih za izgradnju zajednice, nenasilnu komunikaciju, suosjećajno slušanje, medijaciju, rješavanje konflikta, dijalog i pomirenje. Kroz učenje vještina koje promoviraju komunikaciju, razumijevanje i toleranciju, pružamo važnu priliku za rješavanje konflikata u atmosferi koja učvršćuje zajedničke ljudske vrijednosti. Vještine i aktivnosti koje pruža Eko Centar Latinovac, educiraju i senzibiliziraju sudionike i opću javnost u smjeru alternativnih i kreativnih metoda sagledavanja i rješavanja konflikata.

Maja Celing Celić