Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Prva Odluka o financiranju u okviru ESF Poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”

Ured za Udruge objavio je prvu Odluku o financiranju za sedam projekata ukupne vrijednosti 16.297.694,45 kuna.

Temeljem 1. Odluke o financiranju planirano je ugovaranje prvih sedam projekata u okviru Poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” koji će biti sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge.

Ukupna vrijednost Poziva za koji je obustava na snazi do 29. prosinca 2020., do 9.00 sati je 150.000.000,00 kuna.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:
1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području
popularizacije STEM-a.
2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih
institucija u području popularizacije STEM-a.
3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i
mladima.

Posredničko tijelo razine 2 u ovom Pozivu za dostavu projektnih prijedloga je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD).

Više informacija o Pozivu dostupno je na stranicama strukturnifondovi.hr.

Prva Odluku o financiranju.