Hrvatska, Nekategorizirano

U Ogulinu krenula provedba projekta STEM bajka

Na slici Marijan Tonković, predsjednik Društva pedagoga tehničke kulture Ogulin, Foto: Facebook/stembajka

Projektu “STEM BAJKA” odobreno je 2.432.399,13 bespovratnih kuna na pozivu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” iz Europskog socijalnog fonda.

Društvo pedagoga tehničke kulture Ogulin, u suradnji s partnerima Sveučilište u Rijeci, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Gospića, Gačanka Otočac, Udruga za razvoj zajednice, kreativno i umjetničko izražavanje i ekologiju “Sunce”, Grad Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin i Zavičajni muzej Ogulin pokrenuli su ovaj projekt kao zajedničku platformu za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva te pripremu i provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a.

Projektom se planiraju provesti brojne aktivnosti: specijalizirani edukativni programi usmjereni na jačanje kompetencija OCD-ova i njihovih članova, uvid u primjere dobre prakse i načine na koje se STEM može popularizirati na razini opće populacije, ali i samo na razini specifične skupine poput djece i mladih.

Tijekom provedbe planiraju se opremiti prostori javne ustanove i jedinica lokalne samouprave, koji su sada neiskorišteni i neopremljeni, a kako bi se u njima omogućio nastavak i razvijanje novih programa radi popularizacije STEM-a.

Radi popularizacije STEM-a kod djece i mladih postavit će se edukativno- znanstvena predstava, organizirati lokalni STEM festivali, radionice, snimit će se i distribuirati podcast emisije na temu STEM-a.

Više o pozivu: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.