Aktualno, Nekategorizirano

U Novskoj završava projekt jačanja sposobnosti udruga za djelovanje u kriznim situacijama

Novljanske mažoretkinje i partneri na projektu Odred izviđača “Zelena patrola” Rajić i Osnovna škola Novska u utorak 27. prosinca 2022. u 18 sati u Društvenom domu Brestača održat će završnu konferenciju projekta “Aktiviraj se, razvijaj se” kojom će predstaviti sve rezultate i aktivnosti koje su provele u okviru ovoga projekta.

Projekt “Aktiviraj se, razvijaj se” ugovoren je za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.
Partneri na projektu su Odred izviđača “Zelena patrola” Rajić i Osnovna škola Novska.

Ovim projektom željelo se osnažiti kapaciteta OCD koje djeluju u manjim lokalnim zajednicama povećanjem njihovih sposobnost pomoći lokalnom stanovništvu u kriznim situacijama.
Koliko je važan razvoj i jačanje tih sposobnosti pokazale skore krizne situacije u vrijeme pandemije koronavirusa i potresa, kada je ovaj poziv i otvoren upravo s tom svrhom. Više o pozivu: www.strukturnifondovi.hr.