Hrvatska, Nekategorizirano

U Osijeku otvorena Regionalna podružnica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Foto: NZRCD
Foto: NZRCD

U četvrtak je Osijek, nakon Splita i Rijeke, postao treći grad u kojem je otvorena Regionalna podružnica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a na otvaranju je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić rekao kako je to “potpora terenu u pisanju i provedbi programa iz Europskoga socijalnog fonda za civilni sektor”.

Ministar Pavić, je rekao i da je Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na raspolaganju 13 milijarda kuna, od čega je za civilno društvo predviđeno milijardu kuna za projekte za koje će natječaji biti objavljeni. Po njegovim riječima, prije tjedan dana objavili su natječaj za tematske mreže, a riječ je o 25 tema koje smatraju relevantnima za društvo.

“Tu je na raspolaganju 3,6 milijuna kuna po tematskoj mreži, gdje će se udruge moći umrežavati sa znanstvenim institucijama na razvoju javnih politika u temama koje su bitne, od pitanja demografije koja je za Slavoniju i te kako važna, pitanja mladih, financijske pismenosti, zapošljavanja u STEAM-u, klimatskih promjena, zaštite okoliša i drugih tema”, rekao je Pavić i dodao da Vlada civilno društvo gleda kao partnera.

“U osječkoj Regionalnoj podružnici bit će zaposleno pet stručnih osoba. Očekujemo da nam se obrate svi oni koji se mogu javiti na natječaje Europskog socijalnog fonda, pogotovo za natječaje za koje je Zaklada zadužena kao provedbeno tijelo i svi dosadašnji korisnici natječaja koji su već raspisani”, rekla je upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Cvjetana Plavša-Matić.

Dodala je kako su uočili da je stručna pomoć za prijavitelje na natječaje koji se raspisuju u sklopu Europskoga socijalnog fonda sve veća te da im i kada dobiju nepovratni novac treba potpora da kvalitetno provedu svoje projekte.

“Regionalna podružnica Osijek će služiti baš tome da što bolje, što kvalitetnije iskoristimo sredstva koja su na raspolaganju”, istaknula je Plavša-Matić.

Ravnateljica Ureda za udruge Vlade RH Helena Beus istaknula je na otvorenju podružnice kako je važno da državna uprava i tijela javne vlasti “daju potporu kapacitiranju lokalne i regionalne samouprave i potporu organizacijama civilnog društva kako bi ih educirali i potaknuli da se što više uključuju u natječaje iz fondova EU i kako bi iz koristili financijska sredstva”.